NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list biskupa Nuzíka pro Štědrý den: Ponechejme příbytek svého srdce otevřený lidem i Ježíšovi

By Publikováno 21. 12. 2023 31 prosince, 2023 Arcibiskup

K oslavě Štědrého dne, který se letos slaví jako 4. neděle adventní, zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze její administrátor biskup Josef Nuzík svůj pastýřský list.

Milé sestry a milí bratři,

prožíváme další Štědrý den našeho života. Vzpomínám si, že za mého mládí se u nás doma říkalo, že v tomto čase mají lidé dveře domu zavřené, aby je nikdo nerušil při slavnostní hostině. To prý ale neplatilo na faře, kde bylo neustále otevřeno pro případ, že by někdo potřeboval pomoc. Nikdy jsem nezjišťoval, zda tomu tak skutečně bylo. Snad byla taková praxe možná dříve, kdy nebyl kněz na faře sám. Každopádně bychom si z uvedeného mohli něco vzít i my ve vztahu k příbytku svého srdce. Ten má zůstat během Štědrého dne otevřený nejen pro ty, od nichž budeme přijímat telefonáty a smsky, ale především pro Ježíše, který chce přebývat s námi.

Kéž se smýšlením podobáme králi Davidovi, když pronesl: Já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten. Kéž i my zatoužíme na prahu vánočních svátků po tom, aby Hospodin zůstával v srdci každého z nás! Kéž dokážeme spolu s Pannou Marií odpovědět na Boží volání: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Marně bychom hledali někoho jiného, komu bychom se mohli plně a bez obav odevzdat než Bohu, který je věrný a vždy nablízku.

Přeji každému z vás, bratři a sestry, vašim rodinám a přátelům požehnané a milostiplné prožití svátků Kristova narození. Zůstaňme spojeni ve vzájemné modlitbě.

S požehnáním spolu s biskupem Antonínem a Josefem Hrdličkou

+ Josef Nuzík