NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poutní mše svatá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

By Publikováno 12. 12. 2023 Aktuality, Fotogalerie, Školy

Pátek 8. prosince 2023 byl pro studenty a zaměstnance Arcibiskupského gymnázia významný den. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie si celá škola připomíná díky tomu, že je jedna z kaplí zasvěcená právě Panně Marii počaté bez poskvrny hříchu dědičného.

Svátek jsme si uvědomili a více prožili při mši svaté, která se konala dopoledne v kostele Panny Marie v Kroměříži a na které se shromáždila celá škola. Bohoslužbu celebroval P. Pavel Šupol, který na AG působil ve školním roce 2008/2009 jako jáhen. O hudební doprovod se postaral školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Otec Pavel Šupol ve své promluvě vzpomínal na inspiraci, kterou ve své jáhenské službě načerpal z rozhovorů se studenty AG. Zmínil, že každý z nás můžeme být pro druhé svědectvím o Bohu. Vzpomněl na odpovědi studentů na jeho otázku, proč si vybrali tak náročnou školu. Žáci od AG očekávali dobrou partu a nová přátelství, která pro ně byla důležitější než možnost snadného studia. Jejich očekávání se vyplnilo a na škole nalezli pěkné společenství, díky kterému se k víře přiblížilo i několik nově pokřtěných studentů. Jsme rádi, že AG zůstává i dodnes školou, která napomáhá mladým lidem poznat víru. V současnosti se ke křtu připravuje pět katechumenů.

Nejen díky společně prožité slavnosti doufáme, že spolu s Marií prožijeme naplno i zbytek adventních dní.

Petra Slámková

Fotogalerie (Iva Bekárková ml.)