NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jsem velice vděčná, že si můžu brát rodiče a sourozence za příklad

By Publikováno 6. 12. 2023 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Už odmala jsem doma vedena k víře, a to i příkladem starších členů naší rodiny, vypráví pro rubriku Zkušenosti s Bohem Lenka.

Jsem nejmladší ze šesti sourozenců, tři nejstarší sestry již mají své rodiny. Už odmala jsem byla doma vedena k víře, a to nejen navštěvováním mší svatých nebo společnými modlitbami, ale také příkladem praktikující víry v činech a čestném chováním starších členů naší rodiny. I teď si toho velice vážím a myslím si, že mí starší sourozenci tento jakýsi styl chování přebrali od našich rodičů a později i od sebe navzájem. Vidím, že pokud je někdo s někým ve sporu, snaží se to vyřešit kompromisem, když někomu někdo ublíží, snaží se mu odpustit, a když někdo řeší nějakou náročnou situaci, tak se Bohu odevzdá v modlitbě. Jsem za to velice vděčná, že si můžu brát rodiče a sourozence v tomto za příklad, a to i přesto, že se někdy někteří v určitých životních situacích od Boha spíše odkloní, a tehdy můžu sledovat ostatní, kteří na toho dotyčného myslí v modlitbách.

Navštěvuji animátorský kurz, který se mi velmi líbí, a to třeba proto, že zde mohu prohlubovat svoji víru různými způsoby a také se sdílet se svými vrstevníky z různých koutů naší diecéze. Myslím si, že vědomosti a zkušenosti z tohoto kurzu zužitkovávám v naší farnosti, kde vedu každý týden společenství dětí, chodím do scholy a o prázdninách bývám vedoucí na příměstském táboře. Chci stále prohlubovat svůj vztah s Bohem a chci přijmout dary Ducha Svatého.

Lenka