NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurzy pro lektory Božího slova 2023 a v dalším roce

By Publikováno 30. 11. 2023 1 února, 2024 Aktuality, Lektoři

Od druhé poloviny září 2023 do půlky listopadu 2023 se v olomoucké arcidiecézi uskutečnily dva Kurzy čtení Božího slova v liturgii. Tento kurz v olomoucké arcidiecézi probíhá průběžně již dvacet let.

Kurz čtení Božího slova v liturgii absolvovali lektoři ve farnostech Strání a Březová (děkanát Uherský Brod) a v děkanátu Hranice. Ze Strání a Březové obdrželo osvědčení absolventa kurzu 33 lektorů a v Hranicích to bylo 37 účastníků kurzu. Osvědčení každému z nich předal osobně biskup Antonín Basler při slavnostní mši svaté u příležitosti vyvrcholení kurzu.

Všechna setkání kurzu – s otcem Petrem Chalupou, Martinou Pavlíkovou a ve finále s biskupem Antonínem – provázelo Boží požehnání a vanutí Ducha Svatého, který všem otvíral srdce a vléval do něho radost z četby Božího slova.

V Duchu Svatém a v radosti z četby Božího slova se nesla i samostatná setkání Boží slovo a kultura řeči s Martinou Pavlíkovou. Ta se uskutečnila nejprve 15. a 16. září v Kopřivnici a Lubině (ostravsko-opavská diecéze) v počtu do 30 účastníků. Komorní společenství lektorů se sešlo 22. září ve farnosti Suchá Loz (děkanát Uherský Brod). Ve dnech 6. a 7. října potom přišla na řadu farnost Břeclav (diecéze brněnská), a to již podruhé od podzimu minulého roku. Zde se sešlo 10 lektorů. Dne 26. listopadu se pak sešli lektoři slušovické farnosti v počtu do 18. Praktické čtení se v této farnosti uskuteční 12. prosince, kde si lektoři budou připravovat texty z vánoční liturgie.

Je velmi povzbuzující, že zájem o vzdělávání se v četbě Božího slova při liturgii je a to nejen v arcidiecézi olomoucké. Bohu díky!

V roce 2024 v jeho první polovině jsou momentálně plánovány kurzy v celé své podobě ve třech děkanátech arcidiecéze olomoucké: Valašské Meziříčí, Vsetín a Konice. Zde je tabulka s plánovanými termíny a místy, pro začátek roku 2024. V tabulce jsou zaznamenány také uskutečněné kurzy.

Zájemci o Kurz čtení Božího slova v liturgii nebo o samostatné setkání nad Božím slovem a kulturou řeči se mohou hlásit na adrese: pavlikova.martina@ado.cz nebo volat na číslo 603 977 711. A kdo by přivítal poslech liturgických textů pro neděle i všední den, ten ať si otevře webové stránky www.kulturaslova.cz. Kromě audionahrávek jsou zde i potřebné texty.

A co říká o Božím slovu George Herbert (1593–1633) v básni Svatá Písma? „… To jsou tvé skryté vzkazy, pozvedají / můj život k dobru, vedou do tajemství, / tvá slova sama si mě nalézají, / odhalují mi nová podobenství…“ (překlad Josef Hrdlička)

Martina Pavlíková