NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Celostátní setkání animátorů proběhne v Kroměříži

By Publikováno 28. 11. 2023 Aktuality, Mládež

Sekce pro mládež ČBK pořádá ve dnech 12.–17. srpna 2024 v Kroměříži Celostátní setkání animátorů (CSA), které je určeno pro všechny aktivní mladé. Cílem setkání je vzdělávání a formace mladých animátorů z České republiky.

CSA se koná jednou za 5 let a je pro všechny mladé lidi od 16 let, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, i pro ty, kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě.

Setkání v Kroměříži se chce zvláště zaměřit na sebepoznání, rozvoj dovedností, slavení a službu. Velmi důležitý je také prostor pro kladení otázek, diskusi a vzájemné sdílení zkušeností.

Mottem setkání je: „K vodám,“ vybrané z žalmu 23: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.“ Od motta se odvíjí duchovní rozměr akce: dát animátorům prostor, aby prohloubili svůj vztah s Bohem a duchovně načerpali pro svoji službu.

Animátor je ten, kdo oživuje, oduševňuje (z latinského slova anima – duše). Tímto pojmem v církvi nazýváme mladé lidi, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas službě v křesťanských skupinách, farnostech a společenstvích. Zkušenost ukazuje, že mládež se nejlépe formuje působením svých vrstevníků.

Zdroj: www.cirkev.cz