NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papež František k mládeži: Staňte se rozsévači naděje v životech svých přátel

By Publikováno 16. 11. 2023 Aktuality, Mládež

V poselství k 38. diecéznímu Světovému dni mládeže, který se v diecézích po celém světě slaví v neděli 26. listopadu 2023, na svátek Krista Krále, papež František mluví o naději, která v dnešní době plné těžkostí často chybí. Mottem letošního ročníku je verš z listu Římanům „Radujte se v naději“ (Řím 12,12).

Svatý otec v úvodu poselství vzpomíná na naději, kterou pocítil s mladými lidmi na Světových dnech mládeže v Lisabonu, kde společně sdíleli radost ze setkání s Kristem. Píše, že mladí jsou radostnou nadějí církve a celého lidstva, a proto následující dva roky příprav Jubilejního roku 2025 jsou zaměřené právě na téma naděje. Tento rok je věnován biblickému verši „Radujte se v naději“ (Řím 12,12), příští rok prožijí mladí s prorokem Izaiášem: „Ti, kdo doufají v Pána, poběží a neunaví se“ (Iz 40,31).

Papež František konstatuje, že radost z naděje není výsledkem našeho lidského úsilí, plánů nebo schopností. Rodí se ze setkání s Kristem. Křesťanská radost pochází od samotného Boha, z vědomí, že jsme Bohem milovaní a že jsme na světě chtění a přijímaní. Přestože „mládí je čas plný nadějí a snů, které jsou podněcovány mnoha krásnými věcmi, jež obohacují náš život, nádherou Božího stvoření, našimi vztahy s přáteli a milovanými… a mnoha dalšími věcmi,“ Svatý otec píše o velké absenci naděje, kterou tolik lidí včetně mladých pociťuje. Mnozí se podle něj cítí jako v temném vězení, kam nemůže vstoupit světlo slunce. Vysoká míra sebevražd mezi mladými lidmi v několika zemích je toho dramatickým důkazem. Máme před očima lidské tragédie, války, utrpení nevinných, zneužívání…

V tomto kontextu si Svatý otec klade otázku, jak žít radost a naději, o nichž píše svatý Pavel. Navzdory těžkostem se můžeme alespoň částečně podílet na Boží odpovědi. Jsme Hospodinem stvořeni k Jeho obrazu a podobě a můžeme být projevem jeho lásky a přinášet radost a naději i tam, kde se to zdá nemožné. Inspirovat nás mohou mnozí svatí, papež zmiňuje sv. Maxmiliána Kolbeho, sv. Josefinu Bakhitu nebo nedávno blahořečené manžele Ulmovy.

„Křesťanská naděje není popíráním utrpení a smrti, ale oslavou lásky vzkříšeného Krista, který je stále s námi, i když se zdá být daleko. Sám Kristus je pro nás velkým světlem naděje a kompasem v naší noci, neboť on je zářící jitřní hvězda,“ zmiňuje papež myšlenku z apoštolské exhortace Christus vivit, č. 33.

„Když je v nás zažehnuta jiskra naděje, někdy hrozí, že ji zadusí starosti, obavy a břemena každodenního života. Jiskra však potřebuje vzduch, aby mohla dál zářit a znovu se rozhořet ve velký oheň naděje. Je to jemný vánek Ducha Svatého, který naději živí. Můžeme ji pomáhat živit různými způsoby,“ píše papež František. Zdůrazňuje zejména důležitost modlitby. Naděje se posiluje a obnovuje modlitbou. „Modlitba je první silou naděje. Modlíš se a naděje roste, jdeš kupředu,“ opakuje v poselství svá slova z katecheze z 20. května 2020. Papež vyzývá mladé, aby si každý den našli čas a tváří v tvář úzkostem, které nás sužují, spočinuli v Bohu: „Drazí mladí lidé, když vás obklopí hustá mlha strachu, pochybností a útlaku a vy už nevidíte slunce, vydejte se cestou modlitby.“

Kromě modlitby také mluví o šíření naděje v každodenních konkrétních rozhodnutích a slovech, například na sociálních sítích nebo mezi přáteli: „Staňte se rozsévači naděje v životech svých přátel a všech lidí kolem vás. Vskutku, naděje je pokorná a je to ctnost, na které se pracuje, řekněme, každý den. Denně musíme pamatovat na to, že máme dar, jímž je Duch Svatý, který v nás pracuje s maličkostmi.“

Na závěr papež vyzývá mladé, aby se nebáli tuto naději a radost ze vzkříšeného Krista sdílet s ostatními. „Pěstujte jiskru, která ve vás byla zažehnuta, ale zároveň se o ni podělte, uvidíte, že poroste! Křesťanskou naději si nemůžeme nechávat pro sebe jako hezký pocit, protože je určena všem. Buďte nablízku zejména svým přátelům, kteří se možná navenek usmívají, ale uvnitř pláčou kvůli nedostatku naděje. Nenechte se nakazit lhostejností a individualismem: zůstaňte otevření, aby skrze vás mohla proudit Ježíšova naděje a šířit se v prostředí, v němž žijete.“

Zdroj: www.cirkev.cz