NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Akademické dny s Cyrilometodějskou křesťanskou akademií

By Publikováno 16. 11. 2023 27 listopadu, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Přednášky
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Přednášky
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář Mapa

Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá pod záštitou biskupa Josefa Nuzíka ve dnech 1. a 2. prosince 2023 v Olomouci XV. cyrilometodějské akademické dny na téma „1150. výročí arcibiskupa sv. Metoděje a zřízení moravsko-panonské arcidiecéze“. Konference chce připomenout osobnost sv. Metoděje, která mimořádným způsobem přispěla k budování církevní organizace a moravské-ho státu a prezentovat sv. Metoděje jako významnou osobnost církve a společenského představitele, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním.

V roce 2023 si připomínáme 1150. výročí arcibiskupa sv. Metoděje v čele nově zřízené moravsko-panonské arcidiecéze. Konference chce připomenout osobnost sv. Metoděje, která mimořádným způsobem přispěla k budování církevní organizace a moravského státu, a prezentovat sv. Metoděje jako významnou osobnost církve a společenského představitele, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém a společenském a kulturním.

Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat osobnost a dílo sv. Metoděje, ale také jeho dalekosáhlý vliv a inspiraci v současné politické a společenské oblasti, pastorační činnost a teologickém poznání. Akademicko-liturgické oslavy jsou koncipovány jako dvouletý projekt. V roce 2023 jsou pořádány Cyrilometodějské akademické dny a v únoru 2024 se uskuteční liturgicko-akademická oslava – hlaholská mše sv. a doprovodný akademický program a následné vydání publikovaného výstupu z pořádaných akcí.

CMKA vedle toho pořádá v akademickém roce 2023/24 v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana cyklu přednášek Historie a současnost staroslovenštiny v liturgii římského obřadu, které přednáší doc. Miroslav Vepřek. V rámci projektu Mobilní univerzita je pak plánována návštěva míst spojených s působením a dílem sv. Cyrila a Metoděje – Velehrad, Nitra, Olomouc.

Program akademických dnů

pátek 1. 12., 18.00, katedrála sv. Václava: pontifikální mše svatá ke cti sv. Metoděje (celebrant a kazatel biskup Antonín Basler)

sobota 2. 12., 9.00–14.00, Arcibiskupský kněžský seminář – kaple Sestoupení svatého Ducha

9.00–9.45 akathist ke sv. Cyrilu a Metoději a uctění ostatků sv. Cyrila (P. Petr Prinz, administrátor)
10.00–10.10 pozdravy a úvodní slovo prezidenta CMKA
10.15–11.00 „Arcibiskup sv. Metoděj a moravsko-panonská arcidiecéze“ (P. Josef Mikulášek)
11.00–11.45 „Literární odkaz a dílo sv. Metoděje“ (Miroslav Vepřek)
11.45–12.00 přestávka
12.00–12.45 „Osobnosti rozvíjející cyrilometodějský odkaz – arcibiskup A. C. Stojan a prezentace publikace P. A. Šebela“ (P. Jan Larisch)
12.45–13.00 diskuse, závěr
13.00–14.00 společný přípitek, oběd

Zdroj: www.mska-akademie.cz