NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference na téma lidí bez domova se závislostmi poskytne prostor pro profesní inspiraci a sdílení

By Publikováno 2. 11. 2023 Aktuality, Charita
Naplánovaná událost Aktuality Charita
Olomouc Mapa

Charita Olomouc srdečně zve odbornou veřejnost na konferenci věnovanou problematice lidí bez domova se závislostmi. Konference, která se uskuteční 9. listopadu 2023 v přednáškovém sále zastupitelstva města Olomouc, si klade za cíl oddělit problém závislosti od hodnoty či hodnocení člověka a podpořit odbornou veřejnost v nadhledu nad nastoleným tématem. Jsou naše přístupy represivní, kontrolní, podpůrné, intuitivní? Společně s dalšími odborníky, kteří se věnují problematice lidí bez domova, otevře Charita prostor pro společnou reflexi nad dosavadními přístupy k lidem se závislostí.

„Každého člověka vnímáme jako jedinečnou neopakovatelnou bytost. Toto pojetí nás vede k trvalé reflexi nastavených služeb pro lidi bez domova. Na konferenci bychom rádi ukázali přístupy a postupy, jak lze pracovat na prvním místě s lidmi a pak až s jejich problémy,“ uvedl Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán.

Charita očekává, že se nad nastoleným tématem setkají nejen pracovníci služeb pro lidi bez domova z olomoucké arcidiecéze, ale i lidé z úřadů a dalších neziskových organizací, aby vytvořili prostor pro sdílení zkušeností, inspiraci, setkání s odborníky, kolegy, přáteli. „Primárně bych si od konference přál, aby poskytla prostor pro profesní inspiraci a sdílení. Konference by měla být o lidskosti, ne o závislostech a nástrojích sociální práce. Všichni jsme lidé, někdo se potýká s alkoholismem, jiný je cholerik, další je zas zadlužen. Mějme na paměti, že nic z vyjmenovaného však nedegraduje samotnou hodnotu člověka,“ přiblížil Alexandr Dvořák.

Středisko Samaritán pro lidi bez domova funguje již od roku 1991. Nabízí pomoc při řešení problémů v oblastech bezdomovectví, nezaměstnanosti, závislostí, trestné činnosti, rozpadu rodiny, špatného zdravotního stavu či osamocení. Lidem bez zázemí jsou k dispozici noclehárny a azylové domy. Lidem bez přístřeší, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby, nabízí útočiště Domy pro osoby se sníženou soběstačností. Přes den mohou lidé bez domova využít Nízkoprahové denní centrum, které nabízí bezpečný prostor a poradenství. Terénní služba oslovuje lidi bez domova, kteří nevyužívají žádné charitní služby. K dispozici je i Ordinace praktického lékaře a Ordinace psychiatraSpolečenství sv. Josefa v Dolanech je křesťanskou komunitou a domovem pro věřící muže, kteří chtějí v takovém prostředí zakotvit.

Lidi bez domova, kteří se ocitli bez přístřeší a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby, lze podpořit prostřednictvím sbírky Kup oběd. Děkujeme všem dárcům za projevenou solidaritu!

Eva Štefková, Charita Olomouc