NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sbírka na sdělovací prostředky proběhne 19. listopadu

By Publikováno 1. 11. 2023 Aktuality

Dne 19. listopadu 2023 se uskuteční celorepubliková kostelní sbírka, jejíž výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek z této sbírky do 15. prosince 2023.

Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize, internetové portály či další digitální média tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.

Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopad, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek ze sbírky za splnění následujících podmínek:

  • Jde o katolické médium s naddiecézním přesahem (tištěné či elektronické), které slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově.
  • Žádost je směrována písemně na Českou biskupskou konferenci na adresu: CSILic. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
  • Žadatel o příspěvek poskytne i předpokládané využití prostředků formou konkrétního projektu; podmínkou pro podání žádosti o příspěvek ze sbírky v následujícím roce je vyúčtování předchozího příspěvku.
  • Žádost bude obsahovat doporučení biskupa s hlasovacím právem.
  • Žádost musí být doručena do 15. prosince 2023 (včetně)

O rozdělení výnosu sbírky rozhodne plenární zasedání ČBK, podklady pro rozhodnutí PZ ČBK připraví Stálá rada.

Všem dárcům děkujeme za štědrost!

Zdroj: www.cirkev.cz