NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

ČBK se připojuje k ERC a odsuzuje projevy antisemitismu

By Publikováno 1. 11. 2023 Aktuality

Česká biskupská konference se připojuje k prohlášení Ekumenické rady církví v ČR, které zásadně odsuzuje antisemitismus a všechny projevy nenávisti s tím spojené.

Česká biskupská konference se připojuje k prohlášení Ekumenické rady církví a zásadně odsuzuje antisemitismus, terorismus a projevy nenávisti, ke kterým došlo a dochází v souvislosti s napadením Státu Izrael islamistickým hnutím Hamás 7. října 2023. Česká biskupská konference s Federací židovských obcí po mnoho let rozvíjí plodnou spolupráci v mnoha oblastech své činnosti. Tím spíše se nás dotýká, když jsou Židé, naši starší spolubratři ve víře v Boha, terčem násilí a projevů nenávisti, jak v Izraeli, tak jinde ve světě, včetně naší země. Odmítáme zpochybňování teroristického útoku proti izraelským civilistům a odsuzujeme šíření dezinformací, kterého jsme v souvislosti s ním svědky. Pamatujeme v modlitbě na všechny oběti a jejich blízké, prosíme Boha se za mír a zastavení utrpení všech nevinných civilistů bez rozdílu, zároveň však trváme na tom, že morální odpovědnost za konflikt nese v první řadě agresor. Ať Hospodin obnoví svůj mír, modlíme se slovy žalmu 29: „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“

Zdroj: www.cirkev.cz, foto: Canva