NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti Arcibiskupského gymnázia přijali svátost biřmování

By Publikováno 25. 10. 2023 Aktuality, Školy

I v letošním roce jsme mohli být přítomni mši svaté spojené s udílením svátosti biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia (AG) a Střední pedagogické školy v Kroměříži. Slavnost se konala v pátek 20. října 2023 v kostele sv. Mořice, kde biskup Antonín Basler udělil 28 studentům svátost křesťanské dospělosti.

Na tuto chvíli se studenti připravovali od minulého podzimu. Setkání probíhala každý týden formou společných katechezí se školním kaplanem P. Petrem Káňou a setkáváním po menších skupinkách k reflexi a sdílení života z víry. Součástí přípravy byly také duchovní obnovy, předvánoční návštěva pacientů v nemocnici u sester vincentek a prázdninová aktivita směřující k pomoci potřebným nebo účasti na setkání s papežem Františkem v Lisabonu. Celoroční úsilí vyvrcholilo v posledním týdnu přípravy „ročníkovou“ mší svatou na AG, kde biřmovanci představili sebe i své biřmovací patrony svým spolužákům a kamarádům. Ze čtvrtka na pátek se pak studenti ztišili při celonoční adoraci a duchovně se tak mohli připravit na přijetí svátosti.

Do kostela sv. Mořice přijeli biřmovance podpořit rodiče, příbuzní, přátelé i třídní učitelé a další zaměstnanci. Biskup Basler při své promluvě zmínil, že ve svátosti biřmování dostáváme milost milovat, jako miluje Bůh, a povzbudil přítomné k opravdovému prožívání života víry. Slavnostní bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola AG.

Novým dospělým křesťanům přejeme vytrvalost v dobrém a rozvíjení přijatých darů v jejich dalším životě.

(ag), foto Jaroslav Šafer