NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněžský seminář pořádá adventní duchovní obnovu pro mladé muže

od do
Naplánovaná událost Aktuality Duchovní cvičení Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář Mapa

Ve dnech 1.–3. prosince 2023 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR, zaměřená na rozlišování povolání. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Roman Vlk, farář v Laškově.

„Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný počítačový program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam musíme hledat v latině, kde toto kratičké slůvko nese význam ‚muž‘. A není náhodou, že je od něj odvozen také výraz virtus neboli ‚ctnost‘, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého muže,“ vysvětlují název duchovní obnovy pořadatelé.

Na rekolekci jsou zváni všichni mladí muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem. Třídenní program jim nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem a své místo v něm má rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Další informace a přihlášky je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/vir.