NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova a jejich vzdělávání v letech 2023 a 2024

By Publikováno 23. 10. 2023 Aktuality, Lektoři

V olomoucké arcidiecézi již dvacet let probíhá vzdělávací kurz pro lektory zaměřený na čtení Božího slova v liturgii. V celé své podobě má čtyři části, nyní na podzim probíhá na dvou místech a v příštím roce se uskuteční ve třech děkanátech.

Modelem vzdělávacího kurzu olomoucké arcidiecéze pro lektory Božího slova se nechaly inspirovat také některé farnosti jiných diecézí, jako např. Praha-Hostivař, Dobříš v Čechách nebo na Moravě Boskovice. V olomoucké arcidiecézi probíhá „Kurz čtení Božího slova v liturgii“ v celé své podobě od září do listopadu ve farnosti Strání (děkanát Uherský Brod) a v děkanátu Hranice. Pro příští rok jsou naplánovány kurzy v děkanátech Valašské Meziříčí, Vsetín a Konice.

Vedle tohoto kurzu se uskutečňuje také samostatné setkání nad Božím slovem a kulturou mluveného projevu nebo jednodušeji řečeno kulturou řeči. To se odvíjí od potřeb a domluvy s daným děkanátem nebo farností a jejich možnostmi. Samostatné setkání nad Božím slovem a kulturou řeči proběhlo po letošních prázdninách v Kopřivnici (ostravsko-opavská diecéze) a v Břeclavi (brněnská diecéze), v olomoucké arcidiecézi pak ve farnosti Suchá Loz.

Všichni zájemci o vzdělávání se v oblasti četby Božího slova v liturgii se mohou hlásit na adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na tel. 603 977 711. Možnost učit se naslouchat Božímu slovu je nabídnuta na webových stránkách www.kulturaslova.cz, kde jsou k dispozici audionahrávky textů Písma čtených v průběhu liturgického roku i písemná podoba textů.

V dnešní internetové a virtuální době zaplavené nekonečným množstvím informací i dezinformací poskytuje četba Božího slova pevnou půdu pod nohama. Četba Božího slova vytrvalého čtenáře vede, vyučuje a pomáhá se orientovat v labyrintu lidské společnosti. Dává tak naší duši tu nejlepší a spolehlivou výživu: „… Vy všichni, kdož svých duší krásu / vidíte a milujete a rádi byste / temnotu hříchů zapudili / a hniloby tohoto světa se zbavili / a rajský život nalezli / a unikli ohni horoucímu, / slyšte nyní svým rozumem, / slyšte všichni lidé slovanští, / slyšte Slovo, od Boha přišlo, / slovo, jež krmí lidské duše, / slovo, jež sílí srdce i rozum, / slovo to, jež vede k poznání Boha…“ (úryvek z Proglasu sv. Cyrila).

Termíny plánovaných kurzů a setkání nad BS a KŘ