NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Synoda o synodalitě vstupuje do poslední části

By Publikováno 19. 10. 2023 25 října, 2023 Aktuality, Synoda

Ve středu 18. října 2023 delegáti Synody o synodalitě začali den společnou bohoslužbou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, které předsedal vilniuský arcibiskup Mons. Gintraras Grušas, předseda CCEE (Rady evropských biskupských konferencí) a spolu s ním u oltáře Katedry sv. Petra koncelebrovali místopředsedové CCEE Mons. Ladislav Nemet, arcibiskup bělehradský, a kardinál Jean-Claude Hollerich, arcibiskup lucemburský, který je také generálním zpravodajem synody. Po mši svaté byla zahájena poslední část prací generálního shromáždění, která je věnovaná tématům čtvrtého modulu dokumentu Instrumentum laboris: spoluúčast, zodpovědnost a autorita.

Kardinál Jean-Claude Hollerich, generální relátor biskupské synody, zahájil svou promluvu při prezentaci čtvrtého modulu tím, že účastníky povzbudil k další práci ve skupinách. Vysvětlil, že po skončení zasedání se vrátí do svých církví s plody své práce a budou požádání, aby doprovázeli místní věřící a následně poskytnou body k uzavření těchto rozlišování na dalším setkání v příštím roce.

Kardinál Hollerich mimo jiné uvedl: „Jsme si dobře vědomi toho, že tato synoda bude hodnocena na základě vnímatelných změn, které z ní vyplynou. Velká média, zejména ta, která jsou církvi hodně vzdálená, se zajímají o možné změny ve velmi omezeném počtu témat. Nebudu je vyjmenovávat, protože je všichni známe.“ A dodal, že jsou to nejen média, ale především věřící, kteří se zajímají o drobné, ale citlivé změny v otázkách, které se budou řešit v posledním modulu. Následně vysvětlil pět podotázek části B.3 dokumentu Instrumentu laboris, které pojednávají o spoluúčasti, zodpovědnosti a autoritě.

Dalšími řečníky, kteří hovoří vždy na začátku nové části, byli P. Timothy Radcliffe OP., který přednesl krátké duchovní zamyšlení, teologickou reflexi poskytl P. Dario Vitali, koordinátor teologických poradců synody. O praktická svědectví se podělili Mons. Shane Anthony Mackinlay, biskup ze Sandhurstu (Austrálie), paní Estela Padilla z Filipín, která je výkonnou tajemnicí úřadu pro teologické otázky při Federaci asijských biskupských konferencí a Mons. Alexandre Joly, biskup z Troyes (Francie).

Dnes odpoledne a zítra dopoledne budou účastníci debatovat o těchto otázkách v menších pracovních skupinách. Výstupy by měly zaznít na generálním shromáždění ve čtvrtek odpoledne a během pátku. Ve čtvrtek v 19.15 se delegáti sjednotí společně s papežem Františkem v modlitbě za migranty a uprchlíky na Svatopetrském náměstí.

Zdroj: www.cirkev.cz