NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skrze vztahy se dějí velké věci. Přijeďte se přesvědčit na Konferenci společenství do Zlína

By Publikováno 19. 10. 2023 4 listopadu, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Přednášky
Zlín – Kongresové centrum Mapa

Máte ve farnosti fungující společenství, nebo byste chtěli nějaké vytvořit? Daří se vám prožívat vzájemné vztahy? Je váš kněz nakloněn budování společenství? Jak může fungovat spolupráce společenství a farnosti? Jak můžu já jako člen společenství přispívat k jeho růstu? Všem těmto tématům se bude věnovat Konference společenství, která proběhne v sobotu 4. listopadu 2023 ve Zlíně.

Jednodenní program nabídne modlitbu chval, promluvy, kulatý stůl, ale i praktické workshopy a mši svatou. „Na konferenci chceme nabídnout prostor pro setkání a inspiraci všem, kteří již ve společenství fungují, ale i těm, kteří by si přáli, aby v jejich farnosti společenství vzniklo,“ zve Michaela Straková z pořádajícího nadačního fondu Credo. „Je to příležitost se navzájem propojit, povzbudit ke službě Bohu i druhým a hledat způsoby, jak skrze budování vztahů s druhými oživovat naše farnosti i celou církev a společnost,“ dodává.

Dopoledními hosty budou zástupci různých společenství i církve. Mário Tomášik (SK) promluví o tom, jaké druhy společenství v současné době fungují a také o vlastní zkušenosti s vedením společenství Martindom z Bratislavy, jehož je lídrem. Zlínský děkan P. Kamil Obr nabídne zkušenosti, jak dělat postupné kroky k vytvoření malého společenství uvnitř farnosti. P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o tom, jak můžeme naše společenství obnovit a rozšířit a Július Slovák (SK) ze společenství SP, které realizuje v těchto dnech evangelizační Godzone tour pro mládež, promluví o svých zkušenostech se síťováním a spoluprací různých společenství.

„Vnímáme, že zdravé společenství je pro každého z nás nezbytný přístav, kde můžeme čerpat, růst a společně pak vycházet do ohlašování evangelia slovy i skutky podle poslání každého člověka a společenství,“ míní Veronika Lišková ze společenství Gedeon, které se spolupodílí na organizaci akce. „Těšíme se na setkání a společnou modlitbu nejen s vedoucími ale i členy společenství, protože společenství tvoří každý jediný člověk v něm. Věříme, že tento čas bude pro nás všechny novým povzbuzením kráčet společně dál za Kristem,“ dodává Lišková.

Odpoledne nabídne kulatý stůl a workshopy

V odpoledním programu jsou připraveny dva kulaté stoly s tématem: „Spolupráce společenství a farnosti“ a „Společenství a evangelizace“. Nabídnou různé pohledy a zkušenosti, jak můžeme v rámci církve fungovat a spolupracovat. Připraveno je také několik praktických workshopů: P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o zkušenosti s evangelizací a misiemi, Július Slovák (SK) o tom, jak je důležitý růst a formace společenství. Zlínský děkan P. Kamil Obr a biskupský delegát pro pastoraci Arcibiskupství olomouckého P. Petr Bulvas se budou společně s účastníky workshopu zamýšlet nad tím, jak mohou společenství spolupracovat s farnostmi a s celou církví. V dalších tématech zazní informace o pěti služebnostech v církvi (Marek Novák), nebo workshop pro vedoucí, kteří „jdou stále vpřed“ (Mário Tomášik SK).

Den bude zakončen mší svatou a modlitebním večerem. Během programu mohou rodiče využít hlídání dětí od 4 do 12 let. Na konferenci je třeba se přihlásit předem na internetových stránkách Creda www.credonf.cz. Cena je 150 Kč. Program připravuje nadační fond Credo ve spolupráci s několika společenstvími (Martindom, SMS, Gedeon, Projekt ON, Invite a Zlínské chvály).

Zdroj: nadační fond Credo