NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Synoda: Tisková konference o dosavadním průběhu jednání

By Publikováno 13. 10. 2023 Aktuality, Synoda

Na novinářském brífinku poskytl novinářům aktuální informace o výstupech pracovních skupin předseda komise pro informace synody Dr. Paolo Ruffini, který je také prefektem Dikasteria pro komunikaci. Hosty tiskové konference byli kardinál Gérald Cyprien Lacroix z Kanady, Grace Wrackia z Papuy-Nové Guineje a italský aktivista v oblasti migraci Luca Casarini.

V malých pracovních skupinách pokračovali delegáti Synody o synodalitě v diskuzích o podkapitolách modulu B1 dokumentu Instrumentum laboris, které jsou věnované společenství a výstupy jednotlivých skupin prezentovali na generálním shromáždění v úterý odpoledne a během středy.

Malá pracovní skupina ve Svaté Martě

Dr. Paolo Ruffini, předseda komise pro informace, vystoupil na brífinku jako první a informoval o malé pracovní skupině, která se sešla v úterý v Domě Svaté Marty (bydlišti papeže Františka), na kterou bylo pozváno několik bezdomovců z Říma, aby poobědvali s papežem Františkem a papežským almužníkem, kardinálem Konradem Krajewským. Účastníkům byla položena otázka, co očekávají od církve, na kterou odpověděli: „Lásku. Pouze lásku.“

Naslouchání a změna smýšlení

„Nasloucháním Božímu slovu, našim bratřím a sestrám, můžeme změnit naše myšlení a tím pochopit, že Bůh působí ve všech lidech,“ řekl québecký arcibiskup Gérald Cyprien Lacroix, který dodal, že ho osobně tato zkušenost ze synody vede k tomu, aby dokázal změnit některé své názory a předsudky.

Hlas malých ostrovů Oceánie

Myšlenkou samotné Synody o synodalitě je svobodně se vyjadřovat a nechat prostor těm, kteří dosud zůstávali v pozadí. Grace Wrackia v této souvislosti projevila svou vděčnost papeži za to, že na synodu pozval zástupce Šalamounových ostrovů a Papuy-Nové Guineje. „Tolik let jsme naslouchali a nyní bychom chtěli promluvit a byli bychom rádi, kdybyste si nás vyslechli. Máme světu co dát. A to, co dáváme, vychází z našeho srdce, je to náš způsob života a budování vztahů,“ uvedla Wrackia

Důrazné výzvy k míru

Při výčtu témat, kterými se zabývaly malé skupiny na shromáždění, Paolo Ruffini uvedl, že mnoho z nich se týkalo tématu míru a zemí, které trpí válkou. „Padaly zmínky o tom, jak mohou být křesťané znamením míru a smíření ve světě znetvořeném válkami a násilím.“ Dodal, že zazněly silné výzvy k modlitbám za zastavení konfliktů a utrpení obyvatel.

Pokorná církev pro chudé

Dalším důležitým tématem, byla chudoba a touha po církvi, která je pro chudé, která je pokorná a která kráčí společně s chudými. „Chudoba ve světě má mnoho podob: lidé bez domova, migranti, oběti klimatických změn. Dokonce ženy v některých částech světa, jsou občany druhé kategorie a měly by být chráněni před zneužíváním,“ vysvětlila Sheila Pires, tajemnice komise pro informace, která se briefingů pro novináře také účastní.

Úvahy o zneužívání a sexuální identitě

Dalším tématem diskuzí byla otázka zneužívání. „Hovořilo se o tom, že naše důvěryhodnost je zpochybňována skandály, jako je sexuální zneužívání, a o potřebě vymýtit veškeré zneužívání: sexuální, mocenské a duchovní a udělat vše pro to, abychom byli obětem nablízku,“ uvedl dále Dr. Ruffini.

Ve skupinách se také diskutovalo o otázkách sexuální identity. Podle prefekta Ruffiniho bylo řečeno, že je třeba ji řešit zodpovědně, s porozuměním a zůstat přitom věrný evangeliu a učení církve. Někteří vyzývali k prohloubení církevního učení o sexualitě, pro jiné není třeba dalších změn. Otázka, kterou si podle něj účastníci synody také pokládali, byla: „Jak ztělesnit pastorační péči týkající se lásky mezi homosexuálními páry, mezi rozvedenými, ale zůstat věrný učení církve?“

Svědectví Luky Casariniho

Svědectví aktivisty Luky Casariniho o migraci dojalo většinu přítomných na brífinku v Tiskové kanceláři Svatého stolce. Na úvod se označil za privilegovaného člověka, protože ve světě ovládaném nenávistí má možnost „pomáhat životu, obejmout bratry a sestry uprostřed moře.“ Casarini se také zamýšlel nad otázkou chudoby: „Uprostřed moře se setkáváme s těmito bratry a sestrami a v tu chvíli vidíte dvě chudoby. Na jedné straně je ekonomická a sociální chudoba, která nutí lidi opustit svou zemi, rodinu, kořeny a na druhé straně morální chudoba části světa, který dnes považuje utrpení za normální.“

„Už nejsme schopni plakat pro dítě, které umírá,“ řekl Casarini. „Tyto dvě chudoby se navzájem prolínají a vytvářejí prostor pro něco, co bychom dnes ve světě nenávisti měli zoufale hledat: lásku. Tak jsem se setkal s Ježíšem a Bohem,“ dodal mimo jiné Casarini.

Zdroj: www.cirkev.cz