NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V senátu se uskutečnilo setkání věnované paliativní péči

By Publikováno 12. 10. 2023 Aktuality, Charita

V úterý 10. října 2023 se pod záštitou senátora Miroslava Adámka ve spolupráci s Charitou ČR a Českou společností paliativní medicíny konal v Senátu Parlamentu ČR kulatý stůl na téma „Kvalita a dostupnost paliativní péče“.

„První výkop“ – tak, jak to nazval právě senátor Adámek – se uskutečnil na začátku roku 2023, kdy jej navštívila ředitelka Charity Šumperk Jana Holubářová s knihou fotografií z terénní paliativní péče Být doma Jindřicha Štreita a vysvětlením nově vzniklé iniciativy téhož jména. Hlavní náplní projektu „Být doma“ bylo zviditelnění terénní paliativní péče a snaha zlepšit podmínky pro její rozvoj. Pomyslnou metou pak bylo dostat toto téma k těm, kteří mají možnost v systému péče o umírající něco měnit – především k politikům a k zdravotním pojišťovnám. A to se podařilo.

Zelený salonek Kolovratského paláce se tak stal místem, kde se sešli lidé, kterým umírající pacienti a jejich pečující rodiny, rozvoj a směřování paliativní péče do budoucna nejsou lhostejné. Senátoři, náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník, několik poslanců, lékaři a další přítomní zřejmě učinili tak první společné setkání na senátní půdě.

Po úvodním slovu senátora Adámka se slova ujal MUDr. Petr Beneš, který se věnoval tématu „Paliativní péče jako základní lidské právo“. Ludmila Kučerová, která zde prezentovala zkušenosti v poskytování zdravotní péče Charitami, přispěla příspěvkem „Zkušenosti největšího poskytovatele mobilní hospicové péče v ČR s nastavováním kvality. První blok uzavřela Monika Marková, ředitelka Fóra mobilních hospiců přednáškou „Lze poznat kvalitní hospic?“ a končila slovy: „Ano, lze“.

Druhý blok uvedla MUDr. Irena Závadová tématem „Do LDN nechci aneb Paliativní přístup v zařízení dlouhodobé péče“. Připomněla, že určitá skupina lidí umírá díky nepřítomnosti a nemožnosti mít u sebe pečující osobu na LDN a že i tam je důležitá role paliativního přístupu k pacientům.

MUDr. Ondřej Kopecký prezentoval roli České společnosti paliativní medicíny v přednášce „Paliativní péče 2023“. Celým dnem provázela a kulatý stůl moderovala Leona Martinková, vedoucí Hospicové péče Caritas v Olomouckém kraji.

Výsledkem závěrečné diskuse byl příslib dalších společných setkání podobného formátu se stejným tématem.