NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý Hostýn bude dějištěm tradiční Svatohubertské pouti

Naplánovaná událost Aktuality Hospodaření Kalendář hlavní strana
Svatý Hostýn Mapa

V sobotu 21. října 2023 bude Svatý Hostýn opět patřit myslivcům a lesníkům. Letos se zde, již po pětadvacáté, uskuteční tradiční Svatohubertská pouť, která vyvrcholí slavnostní mší svatou, celebrovanou biskupem Josefem Nuzíkem. Pro všechny poutníky i návštěvníky Svatého Hostýna, děti i dospělé, bude po celou dobu pouti připraven i pestrý doprovodný program.

„Ukázky výcviku pernatých dravců, přehlídka plemen loveckých psů a ukázky jejich práce, myslivečtí trubači, pásmo lesní pedagogiky, výstavky umělecké činnosti myslivců a spousta dalšího bude k vidění v průběhu sobotního dne. Tím hlavním bodem ale bude slavnostní mše svatá na počest sv. Huberta, patrona myslivců a lesníků. Letos se budou moci poutníci zaposlouchat do tónů i textů nejčastějšího provedení troubené hubertské mše, a to Svatohubertské mše B – dur od skladatelů Petra Vacka a Josefa Selementa v podání Trubačů OMS Přerov a komorního sboru Chorus Odry,“ vysvětluje jeden z pořadatelů akce Josef Dostál ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (ALSOL).

„Program poutního dne bude zahájen v devět hodin dopoledne vystoupením Trubačů OMS Přerov a jejich hostů. Těmi letos budou absolutní vítězové Národní soutěže trubačů 2023 – soubor Haluzníci MENDELU z Mendelovy univerzity v Brně. V deset hodin pak od baziliky vyjde liturgický průvod k obrázku sv. Huberta. Po krátké modlitbě k našemu patronovi se opět průvodem přesuneme do svatohostýnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie ke slavení slavné mše svaté, kterou letos bude celebrovat administrátor olomoucké diecéze Mons. Josef Nuzík.“ popisuje Josef Dostál a dodává, že po skončení mše svaté budou v prostoru okolo venkovního pódia a hostýnské louky k vidění ukázky práce sokolníků, ukázky plemen loveckých psů včetně ukázek jejich výcviku a práce. Zájemci budou moci využít možnosti vyzkoušení lovecké lukostřelby a pro děti máme připravený program lesní pedagogiky – Putování za svatým Hubertem.

„Letošní Svatohubertská pouť se na Svatém Hostýně koná již po pětadvacáté. Za tu dobu ji navštívily desetitisíce poutníků z řad myslivců, lesníků, přátel lesa a myslivosti i jejich rodinných příslušníků. I přes stále patrnější pokles počtu myslivců stále patří mezi nejnavštěvovanější poutní slavnosti na tomto posvátném místě. Srdečně Vás všechny zveme a věříme, že si každý v bohatém programu najde to své,“ uzavírá Josef Dostál.

Zdroj: ALSOL.cz