NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Představitelé církví na celém světě vyzývají ke zklidnění situace v Izraeli

By Publikováno 12. 10. 2023 20 října, 2023 Aktuality

Po rozsáhlém útoku palestinského Hamásu na Izrael vyzývají patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě k okamžitému zastavení veškerého násilí a vojenských aktivit a opakují, že válka není řešení.

Naléhavá výzva papeže Františka k míru ve Svaté zemi během nedělní modlitby Anděl Páně je jedním z mnoha hlasů církví z celého světa, které vyzývají k okamžitému ukončení násilí rozpoutaného 7. října útokem Hamásu, který přiměl Izrael k oficiálnímu vyhlášení války.

Počet mrtvých stoupá

Při bezprecedentní vojenské operaci palestinské islamistické organizace Hamás, která je považována za nejsmrtonosnější teroristický útok na Izrael v jeho novodobé historii, zahynulo přibližně sedm set Izraelců, včetně mnoha civilistů, stovka jich byla zajata. Počet palestinských obětí izraelských odvetných úderů převýšil čtyři sta a téměř tři tisícovky osob byly zraněny, desetitisíce obyvatelů pásma Gazy opustily své domovy.

Vojenské aktivity poškozující palestinské i izraelské civilisty

Spolu s latinským patriarchátem Jeruzaléma, který rovněž vyzval k zachování příměří na všech posvátných místech ve Svaté zemi a zejména v Jeruzalémě, se patriarchové a hlavy církví ve Svatém městě připojili k výzvě k okamžitému zastavení všech násilných a vojenských aktivit, které poškozují palestinské i izraelské civilisty.

Církevní představitelé rovněž vyjádřili solidaritu s obyvateli regionu, kteří trpí ničivými následky pokračujících bojů. V prohlášení jednoznačně odsuzují jakékoli činy, které jsou namířeny proti civilistům bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost nebo víru, protože takové činy jsou v rozporu se základními principy lidskosti a učením Krista, který nás nabádal, abychom milovali svého bližního jako sebe sama.

Trvalá řešení pro mír ve Svaté zemi

Církevní představitelé v Jeruzalémě dále požádali politické představitele a úřady, aby vedli upřímný dialog a hledali trvalá řešení, která by podpořila spravedlnost, mír a smíření pro lid této země, který příliš dlouho snáší břemena konfliktů. Vyzvali také mezinárodní společenství, aby zdvojnásobilo své úsilí o zprostředkování spravedlivého a trvalého míru ve Svaté zemi, založeného na rovných právech pro všechny.

Násilí nemůže být cestou k míru nebo spravedlnosti

K těmto slovům se připojila i Světová rada církví (WCC), která naléhavě vyzvala k okamžitému zastavení tohoto smrtícího násilí, k ukončení útoků Hamásu a vyzvala obě strany ke zklidnění situace.

„Jsme hluboce znepokojeni konfliktem mezi palestinskými ozbrojenými skupinami a Izraelem s nevyhnutelně tragickými důsledky pro obyvatele regionu, Izraelce i Palestince, po období napětí a násilí na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě,“ uvedl v prohlášení generální tajemník WCC Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay.

„Současné útoky přinášejí pouze další násilí a nemohou poskytnout cestu k míru nebo spravedlnosti,“ dodal Pillay a vyzval všechny členské církve WCC, aby se připojily k modlitbám za spravedlivý mír ve Svaté zemi a k solidaritě se všemi lidmi postiženými a ohroženými násilím.

Kardinál Nichols: Násilí nikdy není řešením

Kardinál Vincent Nichols, westminsterský arcibiskup a předseda Biskupské konference Anglie a Walesu zopakoval, že násilí není řešením a msta nikdy nepřispívá k míru.

Vyzval věřící, aby se modlili, aby Duch Svatý přinesl mír ve Svaté zemi, za všechny, kdo přišli o život, za okamžité propuštění zajatých, za malou katolickou komunitu ve městě Gaza, která v této chvíli bude vycházet vstříc svým sousedům a snažit se jim nabídnout útočiště a podporu.

P. Romanelli (Gaza): Válkou lze ztratit vše

P. Gabriel Romanelli, farář jediné katolické farnosti v Gaze, Svaté Rodiny, která slouží přibližně tisícovce katolíků, uvedl pro agenturu Fides, že obyvatelé Gazy se bojí, co bude dál, protože současná situace je velmi vážná. „Tváří v tvář tomu všemu,“ řekl kněz argentinského původu, „se neustále vybavuje výzva papeže Pia XII. před vypuknutím druhé světové války: mírem není nic ztraceno, ale válkou může být ztraceno vše.“

Zdroj: www.cirkev.cz