NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ostravsko-opavská diecéze otevírá nové kurzy, zve na ně varhaníky i členy schol

By Publikováno 12. 10. 2023 Aktuality, Hudba, Přednášky

S novým školním rokem se v ostravsko-opavské diecézi spouští několik kurzů, které nabízejí formaci ke službě pro farnosti a dalších společenstvích věřících.

Kurz pro varhaníky

Dva kurzy jsou připraveny pro ty, kteří se ve farnostech starají o hudební doprovod liturgie. Kurz pro varhaníky letos projde obměnou. Jeho garant P. Aleš Písařovic totiž přichystal kurz pro pokročilejší účastníky. „Pokračování kurzu pro varhaníky vzešlo od samotných absolventů minulého ročníku, kteří chtěli stejným způsobem i formou pokračovat ve vzdělávání. Letošní ročník je určen jak pro absolventy minulého ročníku tohoto kurzu, otevřen je ovšem i novým zájemcům, kteří již ale nejsou v oblasti hudební teorie a harmonie naprostými začátečníky (mají tedy základní povědomí o intervalech, stupnicích a akordech),“ upřesňuje P. Písařovic. V pěti sobotách (9–15 hod.) se účastníci dotknou jak hudební teorie, tak liturgiky i varhanické praxe (improvizace, interpretace žalmů a antifon). Kurzovné činí 1000 Kč a setkání se budou konat na různých místech diecéze. „První termín setkání je 21. října 2023. „Přihlásit se je možné jen na celý ročník (všech pět setkání) přes webový formulář na oficiálních stránkách kurzu www.chramovahudba.cz,“ doplňuje P. Písařovic, kaplan pro scholy v diecézi.

Kurz pro scholy

Právě pro tato hudební společenství je určen druhý kurz, který P. Písařovic zaštiťuje. „Kurz pro scholy je určen všem, kteří se ve své farnosti podílejí na činnosti scholy. Skupiny, do nichž se zájemci mohou přihlásit jsou tři: vedení scholy (tj. dirigování, hlasová výchova, nácvik písní a základy aranžmá písní), bicí nástroje (cajon, v letošním ročníku se kurzisti přiučí i na další jednoduché bicí nástroje i práci s orffovými nástroji) a kytara,“ vypočítává P. Aleš Písařovic. I zde bude (podobně jako u varhaníků) prostor na rozvoj znalostí v oblasti liturgie a také hudební teorie. „Základní porozumění v této oblasti je nezbytné pro další práci s aranžmá, nácvikem písní a práci s vícehlasy, při hře na bicí nástroje v rámci rytmizace písní, a při hře na kytaru v oblasti harmonie. Dalším vzdělávacím blokem bude Praktické cvičení s písněmi ve smíšených skupinách (tzn. kurzisti budou v malých skupinách tak, aby došlo k propojení členů vedení scholy, bicích nástrojů a kytar,“ prozrazuje P. Písařovic s tím, že i kurz pro scholy počítá s pěti setkáními (vždy v sobotu od 9 do 15 hodin). Všechna se uskuteční v pastoračním středisku farnosti Ostrava-Pustkovec. Poprvé se účastníci sejdou v sobotu 14. října a přihlašování se rozběhne v půli září na webu www.chramovahudba.cz. Kurzovné činí 800 Kč.

Zdroj: www.doo.cz, ilustrační snímek: Viktorie Šupolová / Člověk a Víra