NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zahájení kurzu Historie a současnost staroslověnské liturgie římského obřadu

By Publikováno 9. 10. 2023 13 října, 2023 Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Kalendář hlavní strana Přednášky
Olomouc – Wurmova 11 Mapa

Cyrilometodějská křesťanská akademie zve k účasti a přihlášení na kurz „Historie a současnost staroslověnské liturgie římského obřadu“, který bude zahájen 10. října 2023 v 18.00 v učebně CMKA, Wurmova 11, Olomouc.

Kurz je pořádán k poznání a úvodu do staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie. Přednáší doc. Miroslav Vepřek, který vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a specializuje se na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Přihlašování je možné elektronicky na webu CMKA nebo písemně na adrese: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.  Přihlašovat se lze i v průběhu kurzu.

Přednášky probíhají pravidelně v úterý od 18.00 do 19.30 v tyto dny: 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2023

O kurzu

Kurz liturgické staroslověnštiny je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

Termíny a témata přednášek

10. 10. Fenomén liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině – bohoslužebné knihy římské liturgie – Kyjevské listy

24. 10. Novodobé liturgické texty z 20. století, hlaholský misál sestavený V. Tkadlčíkem

7. 11. Hlaholice – problematika písma a jazyka

21. 11. Praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi