NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

27. v mezidobí

By Publikováno 8. 10. 2023 Mons. Antonín Basler

„Vám bude Boží království odňato…“ (Mt 21,43)

V tomto podobenství byl „vinicí“ izraelský národ jako dědic zaslíbení daných Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Boží království, které v osobě Ježíše Krista do něj vstoupilo, mu však bylo odňato a dáno „národu“, který je domovem pro věřící ze všech národů – církvi. Má však nést ovoce. Ovocem je bezesporu růst v lásce k Bohu a bližním, život podle Božího slova.