NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papež František: Hlavním úkolem synody o synodalitě je znovu zaměřit náš pohled na Boha

By Publikováno 5. 10. 2023 19 října, 2023 Aktuality, Synoda

Svatý otec předsedal mši svaté na svátek svatého Františka z Assisi, 4. října 2023, při které koncelebrovalo téměř 500 kněží, biskupů a kardinálů, včetně 20 nejnovějších kardinálů katolické církve. V projevu na Svatopetrském náměstí při zahajovací mši svaté synody papež František zdůraznil, že hlavním úkolem synody je znovu zaměřit náš pohled na Boha, být církví, která milosrdně hledí na lidstvo.

Mše svatá začala průvodem delegátů XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, která poprvé zahrnuje laiky a ženy jako plnoprávné členy s hlasovacím právem. Delegáti synody se sejdou ve vatikánské aule Pavla VI. ve dnech 4.–29. října. Třítýdenní shromáždění je první částí dvoudílné synody o synodalitě, která skončí v roce 2024.

Papež František připomněl slova Pána svatému Františkovi: „Jdi a obnov mou církev,“ a řekl, že synoda slouží jako připomínka toho, že naše Matka církev stále potřebuje očistu. Stále se potřebujeme vracet k prameni, kterým je Ježíš, a znovu se vydávat na cesty Ducha Svatého, abychom byli nositeli evangelia.

Papež František vyzdvihl otázku, kterou Benedikt XVI. položil na synodě biskupů v roce 2012 jako základní otázku, před níž synoda stojí: Otázka pro nás zní takto: „Bůh k nám promlouvá, ukazuje se nám v každodenních povinnostech, ale jak tuto skutečnost zprostředkovat dnešnímu světu?“

František zopakoval, že synoda není politickým shromážděním ani polarizovaným parlamentem, ale místem milosti a společenství. „Drazí kardinálové, biskupové, sestry a bratři, jsme na zahájení generálního shromáždění synody. Zde nepotřebujeme čistě přirozenou vizi, tvořenou lidskými strategiemi, politickými kalkulacemi nebo ideologickými boji. Nejsme zde proto, abychom uskutečnili parlamentní zasedání nebo plán reformy. Ne. Jsme tu proto, abychom kráčeli společně s pohledem Ježíše, který žehná Otci a přijímá ty, kdo jsou unavení a utlačovaní,“ řekl.

Ve své homilii Svatý otec také nastínil svou vizi synodální církve a řekl, že Ježíš chce církev, která je jednotná a bratrská, která naslouchá a vede dialog, která žehná a povzbuzuje, pomáhá těm, kteří hledají Pána, s láskou burcuje lhostejné, otevírá cesty, aby lidi vtáhla do krásy víry, která má Boha ve svém středu, a proto není vnitřně rozdělená a nikdy není navenek tvrdá.

Vyzval lidi, aby napodobovali svatého Františka, který žil v době velkých bojů a rozdělení mezi institucionální církví a heretickými proudy. On nikoho nekritizoval ani se na nikoho nevrhal, místo toho se rozhodl vzít do ruky pouze zbraně evangelia, kterými jsou pokora a jednota, modlitba a láska.

Věřící se při mši svaté modlili na Svatopetrském náměstí, aby Pán účastníkům synodní práce daroval otevřené srdce pro Ducha Svatého, ochotu naslouchat svým bratřím a sestrám a starost o potřeby církve v dnešním světě.

Zdroj: www.cirkev.cz