NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Mobilní univerzita“ Cyrilometodějské křesťanské akademie

By Publikováno 5. 10. 2023 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) a Klub CMKA, region Gandia nabízejí v zimním semestru 2023/24 třetí ročník „Mobilní univerzity“, vzdělávacích kurzů formou autobusových zájezdů.

Naším mottem je „Pokud víte více, uvidíte více“, protože pokud víte o pozadí a podrobnostech života kolem nás, můžete se podívat blíže a porozumět více. Program Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele.

Mobilní univerzita nabízí:

  • Vysoce kvalifikované průvodce a přednášející
  • Ročně nové, aktuálně vyvíjené specializované programy daleko od masové turistiky
  • Osobní sounáležitost – vytváření nových kontaktů a společenství

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát v případě absolvování celého akademického roku.

V zimním semestru 2023/24 jsou připraveny vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s tímto programem:

7. 10. Lomec – Kostel Jména PM, Kájov – Kostel Nanebevzetí PM, Klášter Zlatá Koruna, Svatý Kámen – poutní kostel PM Sněžné, Maria Schnee (A), téma „Litanie loretánská, cisterciáci“

21. 10. Klášter Kladruby, Karlštejn – všechny hradní kaple, téma „Doba Karla IV, benediktini“

17. 11. Přibyslavice – poutní místo, Nová Říše – klášter premonstrátů, Slavonice – kostel Božího Těla, Montserrat u Cizkrajova, Fratres (A), téma „Eucharistie, premonstráti“

9. 12. Drážďany (Dresden) (SRN) – adventní trhy, Stolenfest, Moritzburg – Tři oříšky pro Popelku, téma „Česko-německá historie, křesťanské umění“

Cena: Lomec 800 Kč, Karlštejn 900 Kč, Slavonice 500 Kč, Drážďany 1 000 Kč. Při absolvování celého kurzu celková částka 2 700 Kč (sleva 500 Kč).

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 737 592 712.

Radek Mezuláník