NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference nemocničních kaplanů na Velehradě

By Publikováno 4. 10. 2023 Aktuality, Nemocní

V jubilejním roce 100. výročí úmrtí arcibiskupa A.C. Stojana se ve dnech 1.–4. října 2023 setkali na Velehradě nemocniční kaplani z celé České republiky. Probíhá jejich již 18. formačně vzdělávací setkání, na kterém si připomínají 10 let vzniku Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR. Tématem letošní konference byla Naděje v nemocničním kaplanství.

Vzdělávacím tématům předcházela duchovní obnova, která začala již v neděli večer. Vedl ji salesián otec Vojtěch Sivek SDB, vyučující na JABOKu, kde přednáší psychologii. Pondělní odpoledne patřilo jednání výboru Katolické asociaci nemocničních kaplanů v ČR a Rady pro zdravotnictví, kterou vedl otec biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. V pondělní podvečer se pak ještě uskutečnila valná hromada členů Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Letošní rok je pro nemocniční kaplany významný i tím, že v rámci probíhající novelizace zákona č. 372 o zdravotních službách byli kaplani přizváni k jeho připomínkování a duchovní služba nemocným bude tak poprvé v historii ČR ukotvena zákonnou normou.

Spojme se tedy v modlitbě, aby téma Naděje, které je klíčové pro duchovní službu nemocným, bylo správně předneseno, dobře pochopeno a vždy předáváno těm, kteří trpí na těle či na duši.

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví