NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bohoslovci slavili výročí arcibiskupa Stojana

By Publikováno 2. 10. 2023 Aktuality

V pátek 29. září 2023 se bohoslovci zúčastnili poutě na Velehrad v rámci připomínky 100 let od úmrtí arcibiskupa Antoníny Cyrila Stojana.

V tento slavností páteční den jsme se po brzkém vstávání vydali na cestu z olomouckého kněžského semináře na Velehrad. Na pořadu dne byla na prvním místě slavnostní bohoslužba ze svátku archandělů, která na toto datum připadla. Část z nás měla na starosti přípravu a hladký průběh liturgie, která byla vedena pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.

Ten ve své promluvě na příkladu A. C. Stojana vyzdvihl zásadní postavení služby v kněžství. Po bohoslužbě následovaly přednášky o životě arcibiskupa Stojana, o jeho beatifikačním procesu a na závěr jsme byli všichni povzbuzeni slovy Mons. Vojtěcha Šímy.

Nadupané dopoledne jsme završili výborným obědem u sester na poutním domě Stojanově. Za celý slavnostní den patří velké Bohudíky!

František Nesrsta, bohoslovec 2. ročníku