NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jednota místo rozdělení, chvála místo kritiky: na Velehradě vyvrcholil Stojanův jubilejní rok

By Publikováno 1. 10. 2023 Aktuality

V poutní bazilice na Velehradě dnes (1. října 2023) věřící při mši svaté, kterou zde celebroval biskup Josef Nuzík, prožili vrchol letošního jubilejního roku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Bohoslužbě byli přítomní nejen místní farníci, ale také poutníci z nejrůznějších míst – mimo jiné zástupci ze Stojanova rodného Beňova nebo z Kroměříže, Štítů, Svébohova a Příbora, kde se na Stojanovo působení dodnes vzpomíná. Jak ale biskup Nuzík ve svém kázání připomněl, nejde jen o vzpomínání. „Letošní výročím se nechceme jen vracet ke Stojanově době, ale chceme na jeho životním stylu objevit to, co je nadčasové, na čem se dá stavět a v čem se dá pokračovat i dnes,“ zdůraznil a pokračoval: „O arcibiskupu Stojanovi můžeme říci, že byl přímý člověk, který šel správnou cestou s velkým srdcem. Pracoval s lehkostí, ne s bolestínstvím, vždy byl k dispozici, v jednání byl srdečný, ne strojený. Není to styl vhodný a potřebný i pro nás dnes? Myslím si, že ano!“

Druhým odkazem arcibiskupa Stojana je podle biskupa Nuzíka úsilí o sjednocení slovanských křesťanů v jedné církvi. „I když má dnešní globalizovaný svět své společné zájmy a důležité úkoly, nedostane se dál, pokud nebude mezi lidmi více jednoty, více bratrství,“ zmínil administrátor olomoucké arcidiecéze a dodal: „Jednota i dnes znamená mít ohled na druhé. Pomůžeme tomu, když se budeme vzájemně setkávat a poznávat.“

Třetím impuls je pak podle biskupa Nuzíka vidět tehdy, když život arcibiskupa Stojana spojíme s prvním čtením dnešní liturgie: „Říkáte: nejedná Pán správně.“ „Je to dnes často hodně opakovaný postoj. Z mnoha směrů, z úst mnoho lidí, prostých i vzdělaných, lze slyšet kritiku. O Stojanovi ale slova proroka Ezechiela neplatila a jeho biskupské heslo ‚Buď můj život jedna Boží chvála‘ ukazuje, že byl zaměřený úplně jinak – na chválu, a ne na kritiku,“ upozornil biskup Nuzík a své kázání uzavřel slovy: „Kéž je tedy také v našem životě víc upřímné a opravdové chvály Boha i našich nedokonalých bližních. Přinese nám to pokoj, který vycházel ze Stojanova tatíčkovského srdce a byl tak často vidět i na tváři toho ctihodného Božího služebníka.“ (fotogalerie zde)

Mší svatou ve velehradské bazilice, kde byl arcibiskup Stojan před sto lety pohřben, vyvrcholila letošní připomínka jeho jubilea. Zapojilo se do ní nejen olomoucké arcibiskupství a velehradská farnost, ale také farnosti a obce, kde Antonín Cyril Stojan působil, a mnohé další instituce.