NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněží si u hrobu arcibiskupa Stojana připomněli sté výročí jeho úmrtí

By Publikováno 29. 9. 2023 1 října, 2023 Aktuality

V den stého výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se dnes (29. září 2023) na Velehradě sešli biskupové, kněží a jáhni nejen olomoucké arcidiecéze, a zahájili tak třídenní oslavy, kterými vyvrcholí letošní stojanovské jubileum.

Všechny přítomné zde uvítal pražský arcibiskup Jan Graubner a připomněl, že s připomínkou Stojana jde ruku v ruce také otázka, kterou si má klást každý kněz: Jak ve své službě pokračovat? „Když se Antonín Cyril Stojan stal biskupem, měl skoro stejně prázdný kněžský seminář jako dnes, a jeho nástupce už musel seminář rozšiřovat. Co se od něj můžeme naučit?“ zmínil ve své homilii a zdůraznil, že problémem dnešní doby není služebné kněžství vysvěcených duchovních, ale všeobecné kněžství všech pokřtěných.

„Zapomněli jsme, co znamená, že nás Kristus vykoupil za cenu vlastní krve a my jsme jeho, že už nepatříme sobě, ale jemu, a že můžeme být šťastní jedině tehdy, když se naučíme chtít to, co chce on. V praxi si z něj často děláme spíš služebníčka, který má pomoci splnění našich plánů, a to se musí zásadně změnit,“ upozornil arcibiskup Graubner. „Církev nás svěcením pověřila ke službě, protože předpokládala, že své všeobecné kněžství už žijeme dobře a že jsme Kristovi přátelé, že ho necháváme v sobě působit a ze sebe vyzařovat,“ připomněl dále a doplnil, že právě přátelství s Kristem, které roste osobním setkáváním v modlitbě a důvěrnou blízkostí po celý den i snahou plnit jeho přání, je základním znakem a hlavním předpokladem kněžské služby. „Jen tak můžeme být opravdu společníky svých duchovních dětí, jít s nimi krok za krokem, a přitom se nikdy nevetřít do prostoru Ducha Svatého,“ dodal arcibiskup Graubner.

Přítomným nato zdůraznil, že kněžství není důvodem k pýše, ale jeho podstatou je služba. „Toho si byl vědom i Antonín Cyril Stojan, který se cele dával do služby. Víme, že jeho láska uměla nadchnout, získávala spolupracovníky, byla tvůrčí a budovala velká díla. Sám opravdu hořel, a proto také zapaloval druhé. I nás by dnes nejspíš vyzval k tomu, abychom se z dnešní pouti vrátili do všedních dnů a kněžské práce s jednoduchým předsevzetím: Žít tak, jak se to líbí Pánu Ježíši,“ řekl ve svém kázání arcibiskup Graubner a uzavřel ho slovy: „Svatí mění svět k lepšímu. Co kdybychom se k nim přidali? I dnešní svět pak bude mít naději a mladé muže bude mít kdo nadchnout pro kněžskou službu.“ (fotogalerie z pouti zde)

Kněžská pouť ke hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana pokračuje dnes dopoledne přednáškou historičky Jitky Jonové, která v ní přiblíží Stojanův život a dílo. Zítra se na Velehradě koná pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou za obnovu rodin a kněžská povolání. Zahájí ji v 15.00 adorace, po ní bude od 16.00 příležitost k debatě s administrátorem arcidiecéze biskupem Josefem Nuzíkem a v 17.00 pouť vyvrcholí pontifikální mší svatou. Pro děti bude v čase 15.00–16.45 připraven zvláštní program. Třídenní připomínku pak v neděli 1. října završí mše svatá, kterou bude od 10.00 celebrovat biskup Josef Nuzík. V 19.00 se navíc ve velehradské bazilice koná v rámci festivalu Harmonia Moraviae koncert k připomínce výročí úmrtí arcibiskupa Stojana, který pořádá Filharmonie Bohuslava Martinů. V premiéře zazní orchestrální zhudebnění Stojanovy modlitby „Můj kříži!“ v básnické úpravě biskupa Josefa Hrdličky. Po dobu třídenních oslav bude možné zhlédnout expozici věnovanou osobnosti arcibiskupa Stojana. Podrobné informace lze najít na webu www.velehrad.eu/arcibiskupstojan.