NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Novéna k arcibiskupu Stojanovi, den 4.: Politika jako opravdová služba lidem

By Publikováno 23. 9. 2023 Aktuality

Po devět dní před stým výročím úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, které připadá na 29. září 2023, se věřící nejen v olomoucké arcidiecézi začínají modlit novénu, devítidenní modlitbu k tomuto Božímu služebníkovi. Téma čtvrtého dne zní „V politice se angažoval primárně pro hájení zájmů církve a v sociálních otázkách – politika jako opravdová služba lidem“.

Text novény vyšel na konci května v Matici cyrilometodějské v publikaci s názvem Novéna k ctihodnému A. C. Stojanovi (zakoupit ji lze například v e-shopu Matice cyrilometodějské). Její autoři – historička Jitka Jonová a biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník – pro knihu vybrali devět momentů ze života arcibiskupa Stojana, které jsou aktuální i dnes, a své myšlenky k povzbuzení a k modlitbě připojil také biskup Josef Nuzík. Výběr některých textů novény pro příslušný den přinášíme zde.

4. den: V politice se angažoval primárně pro hájení zájmů církve a v sociálních otázkách – politika jako opravdová služba lidem

„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“ (Mt 5,14)

Zamyšlení biskupa Nuzíka:

Pane, pro svůj život potřebuji i veřejný prostor. Děkuji Ti za všechny, kteří slouží obecnému dobru. Pomoz mi, abych se za představitele občanského života modlil. Amen.

Modlitba za blahořečení:

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy, svaté Cyrila a Metoděje,
jsi dal slovanským národům poznat své jméno.
Pane, obdivuhodný ve svých svatých,
na jejich přímluvu připoj k zástupu nebeských ochránců
ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty,
on ve tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života.
Tolik pracoval o brzké splnění odkazu Pána Ježíše: Aby všichni byli spojeni v jedno.

Pane, dej, ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo:
abychom spolu s ním v jednotě víry a srdcí,
s opravdovou láskou v jedné církvi,
oslavovali jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Pod ochranu tvou…