NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

By Publikováno 19. 9. 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Praha Mapa

U příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti pořádá Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Arcibiskupstvím pražským „Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české“. Uskuteční se v Praze 27. září 2023 se záměrem, aby se touto poutí a uctěním hlavního patrona sv. Václava a světců a mučedníků rozšířila oslava na posvátná místa města Prahy.

„Procesí a žehnání Palladiem se zastaveními v chrámech a na společensky významných místech je upraveno tak, aby na významných místech spojených s českou státností v místech státních institucí byly pronášeny modlitby a požehnání představitelům státu na všech stupních: Pražský hrad – prezidentu ČR, Parlament ČR na Malé Straně – poslancům, magistrát – zastupitelům města Prahy a Václavské nám. u sochy sv. Václava – českému národu,“ říká iniciátor akce P. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa.

Svatováclavské putování bude zahájeno ve středu 27. září ve 13.00 mší svatou ve svatojiřské bazilice u hrobu sv. Ludmily na Pražském hradě a potom vyjde procesí do kostela Všech svatých ke hrobu sv. Prokopa. Poté procesí pokračuje do svatovítské katedrály se zastavením u Zlaté brány, kde bude modlitba za prezidenta, pak průvod prochází katedrálou se zastavením u hrobu světců a panovníků do svatováclavské kaple. Ve svatováclavské kapli se koná modlitba a předání Palladia Země české. Procesí pokračuje do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně k pobožnosti a uctění Pražského Jezulátka a poté po Karlově mostě se zastavením u sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Františka, kláštera rytířského řádu křížovníků k pobožnosti a uctění sv. Anežky. Trasa pokračuje do kaple Staroměstské radnice k modlitbám za magistrát a po zastavení u obnoveného mariánského sloupu do kostela Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí k modlitbě a uctění Panny Marie Rynecké – Palladia města Prahy. Pak pokračuje k soše sv. Václava na Václavské náměstí, kde bude zakončeno modlitbou za národ a požehnáním českému národu Palladiem země České.

Putováním a modlitbami na posvátných církevních a společensky významných místech je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

Plakát s podrobným rozpisem průvodu lze najít zde.