NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ministranti se sejdou při „malé pouti“ ke cti bl. Carla Acutise

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Ministranti
Náměšť na Hané Mapa

Na „malou pouť“ ke cti bl. Carla Acutise, patrona kaple Ministrantské fary v Náměšti na Hané, jsou v sobotu 21. října 2023 zváni všichni ministranti olomoucké arcidiecéze.

Setkání v prostorách Ministrantské fary nabídne program plný her a přednášek i možnost prohlídky fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Završí ho mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem v 15.00. Občerstvení zajištěno, s sebou ministrantské oblečení a účastnický příspěvek 50 Kč. Více informací a přihlášky na www.ministranti.info.