NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Modlitbou novény se připravme na jubileum Antonína Cyrila Stojana

By Publikováno 18. 9. 2023 28 září, 2023 Aktuality

Ve středu 20. září 2023, tedy devět dní před stým výročím úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, se věřící nejen v olomoucké arcidiecézi začínají modlit novénu, devítidenní modlitbu k tomuto Božímu služebníkovi.

Jako základ pro modlitbu mnoha z nich poslouží drobná publikace s názvem Novéna k ctihodnému A. C. Stojanovi, která na konci května vyšla v Matici cyrilometodějské. Její autoři – historička Jitka Jonová a biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník – pro knihu vybrali devět momentů ze života arcibiskupa Stojana, které jsou aktuální i dnes. Publikaci si lze zakoupit například v e-shopu Matice cyrilometodějské. Výběr z jejích textů pro každý den novény vychází postupně na této stránce.

Využít k soukromé pobožnosti, a během devíti dní se tak připravit na výročí arcibiskupa Stojana, lze i samotnou modlitbu za blahořečení, která je v knize uvedena:

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy, svaté Cyrila a Metoděje,
jsi dal slovanským národům poznat své jméno.
Pane, obdivuhodný ve svých svatých,
na jejich přímluvu připoj k zástupu nebeských ochránců
ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty,
on ve tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života.
Tolik pracoval o brzké splnění odkazu Pána Ježíše: Aby všichni byli spojeni v jedno.

Pane, dej, ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo:
abychom spolu s ním v jednotě víry a srdcí,
s opravdovou láskou v jedné církvi,
oslavovali jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Pod ochranu tvou…

Administrátor arcidiecéze biskup Josef Nuzík zaslal věřícím k letošnímu výročí arcibiskupa Stojana svůj pastýřský list, který se četl při bohoslužbách v neděli 17. září. Biskup Nuzík v něm vybízí, aby lidé následovali příkladný život Božího služebníka a začali podle jeho vzoru vylepšovat svůj život a vztahy. Jubilejní rok pak vyvrcholí na přelomu září a října programem na Velehradě.