NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz Samuel pomůže mladým lidem najít místo v životě

By Publikováno 18. 9. 2023 Aktuality, Mládež

Hledáš místo ve svém životě? V jeho nalezení ti může pomoci i celoroční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty, které pro svobodné muže a ženy od 19 do 30 let vede každý měsíc tým kněží a řeholních sester. Již čtvrtý ročník kurzu Samuel bude probíhat ve farním domě (Mlčochova ul.) v Olomouci jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15.00 do 18.30, první setkání se koná 8. října 2023.

Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v prohloubení vztahu s Bohem a v rozlišování jejich životního povolání. Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat se členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího slova, ve sdílení, přednáškách, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas. Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a uvádět do správného duchovního rozlišování. Kurz vede tým ve složení sr. Olga Zelená SSJ, sr. Dagmar Trojanová SMFO a P. Jan Regner SJ.

Kurz je určen mladým svobodným lidem od 19 do 30 let, kteří upřímně hledají svoje životní povolání a poslání. Trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání od října do června. Součástí je také jednodenní pěší pouť a exercicie. Kurz je bezplatný, účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu.

Přihlášky s motivačním dopisem je třeba zaslat do 24. září na e-mail samuel.olomouc@gmail.com.