NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí další ročník kurzu teologie v praktickém životě, zaměří se na staroslověnštinu

By Publikováno 18. 9. 2023 20 září, 2023 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu dalším ročníkem kurzu „Teologie v praktickém životě křesťana“. U příležitosti 1150. výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-panonským a k poznání staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie připravila mimořádný cyklus přednášek na téma „Historie a současnost staroslověnské liturgie římského obřadu“. Probíhat bude prezenčně vždy v úterý od 18.00 do 19.30 v sídle CMKA (Wurmova 11), je ale možné se zúčastnit také distanční formou.

Kurz liturgické staroslověnštiny je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině. Přednáší doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vyučující na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializující se na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Přednášky:

10. 10. Fenomén liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině – bohoslužebné knihy římské liturgie – Kyjevské listy

24. 10. Novodobé liturgické texty z 20. století, hlaholský misál sestavený V. Tkadlčíkem

7. 11. Hlaholice – problematika písma a jazyka

21. 11. Praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi

Další informace na www.mska-akademie.cz nebo v přiloženém souboru. Přihlášku je třeba odeslat na adresu CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na mska@mska-akademie.cz.