NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Modlitba a omluva pro oběti zneužívání

By Publikováno 15. 9. 2023 17 září, 2023 Aktuality, Ochrana nezletilých

V den Panny Marie Bolestné, tedy v pátek 15. září 2023, se na Velehradě v poutní bazilice uskutečnilo setkání s modlitbou za oběti sexuálního zneužívání nejen v církvi a zneužívání duchovní moci. S asi desítkou lidí se zde setkal administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík a společně s nimi i dalšími dvěma desítkami věřících pak slavil mši svatou.

„Nechceme k tomuto zlu mlčet ani ho zastírat, ale chceme ho předložit tobě, Pane Ježíši, jako lékaři, protože ty nás chápeš: sám jsi prožil bolest, hanbu i vyčerpání a rozumíš nám. Znáš nepochopení a ponížení, kterým v církvi prošlo mnoho bratří a sester,“ zmínil v úvodní modlitbě biskup Nuzík. Při adoraci pak prosil nejen za oběti zneužívání, ale i za církevní představené, aby na každé oznámení patřičně reagovali, nebo za sílu pro ty, kdo o zneužívání vědí, aby ho nahlásili.

V osobním setkání, kterého se zúčastnila asi desítka osob, zavzpomínal biskup Nuzík na své první setkání s fenoménem zneužívání. „Jako generálního vikáře mě oslovil kněz, kterému se svěřil jeden ministrant. A jako vždy, když člověk narazí na podobně velké zlo, bylo zpočátku těžké tomu uvěřit,“ řekl a dodal, že probíhající setkání má všechny ujistit o tom, že církev a její představitelé berou tento problém vážně.

Přítomní se v diskuzi ptali na to, jak má člověk, který zneužívání zažil, učinit první kontakt se zástupci církve. „Existuje kontaktní místo zřízené Českou biskupskou konferencí i další místa v některých diecézích. Některé příběhy se ale ke mně dostávají i osobním dopisem nebo přes jiného člověka, a každým oznámením se zabývám,“ zdůraznil biskup Nuzík.

Účastníci také upozornili, jak důležité je školit v této věci všechny duchovní, aby správně rozuměli tomu, co je to zneužívání a jak na oběti reagovat. „Pokud člověk ve zpovědi narazí byť na náznak nedůvěry, okamžitě se zavře a těžko se mu pak o problému mluví s někým jiným,“ zaznělo. Řeč při téměř hodinovém setkání přišla také na to, jak zneužívání ze strany duchovních poznamená důvěru celé rodiny oběti i jejího okolí v církev.

Svěřme svou bolest Marii

Ve svém kázání při mši svaté biskup Nuzík připomenul, že Velehrad je místem, kde už dříve lidé předkládali k odpuštění své viny i selhání, třeba při kající pouti v roce 1990 za všechny, kdo pochybili v období komunismu. „Také tato dnešní bohoslužba v sobě nese rozměr kajícnosti, výzvy i omluvy, aby se to, co je bolestné, podařilo otevřít a také napravit,“ zmínil a připomenul, že církev obětem zneužívání nabízí vedle modlitby také pomoc a duchovní doprovázení na cestě k nápravě škod a uzdravení bolesti.

„Vím, že tato cesta pro vás, kteří jste se stali obětí, není snadná. Proto tento proces v modlitbách svěřujeme Panně Marii Bolestné, aby nám v tom pomohla,“ odkázal poté biskup Nuzík na liturgickou oslavu daného dne a dodal, že ti, kdo utrpěli různým druhem zneužití v církvi, v rodině nebo jinde, sbírají sílu k přednesení svého příběhu častokrát dlouhá léta. „Dnešní svátek Panny Marie Bolestné poskytuje příklad, jak to můžeme udělat ve svých bolestech, které nám byly způsobeny. I my se chceme obrátit na Matku Marii, kterou nám Ježíš z kříže daroval slovy: To je tvá matka,“ připomenul biskup Nuzík a dodal: „Chceme jí svěřit i bolest se zneužíváním v církvi, která působí tolik bolesti. Proste spolu se mnou, abychom tyto případy dokázali jako představení v církvi bez odkladu řešit správným způsobem, ale také, aby Bůh na přímluvu Panny Marie Bolestné tyto rány uzdravoval.“ (celou homilii si lze přečíst zde)

V následných přímluvách opět zazněly prosby za uzdravení obětí a otevřenost všech členů církve, aby případy zneužívání dokázali náležitě řešit, ale také za ty, kdo se kvůli pohoršení nad tímto zlem církvi vzdálili, nebo ty, kdo si po zneužívání sáhli na život. A bolest zneužívání vložil biskup Nuzík také do osobní modlitby, kterou pronesl po svatém přijímání. „Předkládáme ti, Pane, bolest svých sester a bratří, kterou ty jediný můžeš vyléčit. Prosím tě o to za ty, kdo dnes přišli, i za ty, kdo k tomu zatím nedokázali najít odvahu,“ prosil. V závěru mše svaté pak jménem všech biskupů ČR pronesl omluvu všem obětem zneužívání a oznámil, že další podobné setkání se v olomoucké arcidiecézi uskuteční pravděpodobně v postní době. (fotogalerie ke zhlédnutí zde)