NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Univerzita Palackého udělila čestný doktorát vídeňskému arcibiskupu Schönbornovi

By Publikováno 12. 9. 2023 13 září, 2023 Aktuality

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci udělila v pondělí 11. září 2023 čestný doktorát vídeňskému arcibiskupovi kardinálu Christophu Schönbornovi, rakouskému teologovi s českými kořeny. Nejvyšším akademickým ohodnocením tak ocenila jednoho z nejznámějších teologů sklonku 20. století a počátku 21. století, jeho snahu a pomoc při obnově teologického učení v postkomunistickém Československu, ale i jeho dlouholetou spolupráci s olomouckou teologickou fakultou.

UP od roku 1990 dosud udělila čestný doktorát pěti desítkám českým i zahraničním osobnostem, naposledy titul udělila v roce 2017.

Čestný doktorát univerzita uděluje osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy či kultury. „Jsem obzvláště potěšen, že Univerzita Palackého uděluje Christophu kardinálu Schönbornovi titul doctor honoris causa právě v roce, v němž si připomínáme 450. výročí založení olomoucké univerzity. Vždyť právě počátky druhé nejstarší univerzity v zemích Koruny české a rovněž zachování kontinuity vysokého učení v Olomouci v průběhu staletí je spojeno s učením v oblasti teologie,“ řekl při dnešním slavnostním aktu v Arcibiskupském paláci rektor UP Martin Procházka.

Poukázal při tom také na to, že kardinála spojují s Českou republikou hluboké kořeny, na které během své církevní a akademické kariéry nezapomněl. Christoph Schönborn se narodil v roce 1945 na zámku Skalka u Litoměřic, pochází z české větve aristokratické rodiny, jeho rodina se po druhé světové válce přesunula do Rakouska. Je znám svou podporou teologického studia v českých zemích, zejména dominikánského řádu, s jehož olomouckým konvektem úzce spolupracoval.

Vědecká rada UP, která o udělení titulu rozhodla, ocenila především také jeho významný přínos v oblasti teologické vědy, či jeho snahy o přiblížení křesťanství a učení víry širokému publiku. „Jde o významného představitele církevního a společenského života rakouské, ale i obecně evropské společnosti, žáka a teologického spolupracovníka Josepha Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI.,“ uvedl dnes děkan Cyrilometodějské fakulty UP Vít Hušek.

Schönborn v letech 1986-1992 pracoval jako sekretář kardinálské komise, kterou zřídil papež Jan Pavel II., na přípravě nového Katechismu katolické církve. Na žádost papeže připravili kardinál Ratzinger a biskup Schönborn stručnou verzi katechismu v otázkách a odpovědích a poté byl pod jeho vedením připraven i zkrácený text pro mladé, doplnil děkan.

Osmasedmdesátiletý Christoph Schönborn je od roku 1995 vídeňským arcibiskupem a od roku 1998 kardinálem. V souladu s předpisy církevního práva podal k 22. lednu 2020 rezignaci na úřad vídeňského arcibiskupa, protože dosáhl věku 75 let, papež ji však dosud nepřijal.

UP dosud udělila 52 čestných doktorátů, první v květnu 1990 obdržel Václav Havel, poslední v říjnu 2017 získal jeden z nejvýznamnějších představitelů teologie charity Heinrich Pompey.

Zdroj: www.cirkev.cz, foto Jakub Čermák / UPOL