NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Oslavy 30 let Přístavu, Arcidiecézního centra života mládeže v Rajnochovicích

By Publikováno 8. 9. 2023 Aktuality, Mládež

Arrivederci prázdniny, to je již tradičně poslední prázdninová akce, na kterou přijíždí zástupy mladých z naší arcidiecéze, aby si „vychutnali“ poslední záchvěv prázdnin před nástupem do školních lavic. Letos však tato již tak velkolepá akce získala ještě více pozornosti a také návštěvníků, protože Arcidiecézní centrum života mládeže „Přístav“ v Rajnochovicích slavilo 30 let od svého založení.

Proto se k asi 140 účastníkům, kteří přímo na Přístavu, nebo v jeho těsné blízkosti ve stanech, přespávali už od pátku 1. září až do neděle 3. září, přidalo dalších nejméně sto z řad těch, kteří na Přístav v dobách dávných i nedávných jezdili jako účastníci, organizátoři či podporovatelé nejrůznějších akcí pro mladé.

V sobotu 2. září se tak tito všichni sešli nejprve na slavnostní mši svaté, které předsedal otec arcibiskup Jan Graubner, který před 30 lety jako tehdy nedávno jmenovaný olomoucký arcibiskup stál u vzniku tohoto místa pro mladé. Kromě otce biskupa Josefa Nuzíka, současného administrátora naší arcidiecéze, který pronesl homilii, se mše svaté účastnilo také 11 kněží a 2 jáhnové, kteří v Rajnochovicích v minulosti působili nebo jsou s nimi jinak spjati. Po této mši svaté, bohaté na výzdobu, zpěvy i závěrečné děkování mnoha dobrodincům Přístavu, následoval oběd v tzv. „Paláci“, tedy farské stodole, kde již na všechny čekal výborný oběd s výborným pitím a hlavně – výbornou společností. Kromě příležitosti k besedě se všemi, kteří dorazili, byla pro všechny mladší i starší připravená široká nabídka sportu, pro ty nejmladší navíc skákací hrad, přesněji řečeno obrovská nafukovací skluzavka, která se dočkala očekávané pozornosti.

Důležitým bodem programu každého „Arrive“, jak říkají všichni správní přístaváci (jde o zkratku slova „Arrivederci“), je loučení s týmáky, tedy mladými, kteří po celý rok nebo i více let sloužili mládeži naší arcidiecéze na centrech v Rajnochovicích nebo Olomouci, a které právě na tomto víkendu střídá nová skupina mladých, kteří v této službě budou pokračovat. V tomto roce se tak loučili čtyři týmáci z Přístavu a dva z olomouckého Centra pro mládež. Přivítáni byli čtyři noví týmáci a jáhen nastupující na Přístav, dva týmáci na táborové středisko Archa a dva na olomoucké Centrum pro mládež. Tato výměna proběhla v atmosféře velké radosti, vděčnosti a také nadějného očekávání, že nový tým pomůže z těchto míst pro mládež vytvářet místa, kam se všichni rádi vrací, aby načerpali a aby se posunuli ve vztahu s Bohem, druhými i sebou.

Fotogalerie z oslav si lze prohlédnout zde.

Josef Kvapilík, jáhen v Rajnochovicích