NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na přelomu září a října Uherský Brod ožije Růžencovou poutí

By Publikováno 8. 9. 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Uherský Brod Mapa

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové se v Uherském Brodě uskuteční o víkendu 30. září a 1. října 2023. Na programu je kromě řady mší svatých také modlitební bdění nebo krojované procesí, celebrantem hlavní mše svaté v neděli dopoledne bude želivský opat P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem.

sobota 30. 9.

18.00 průvod se svícemi od farního do klášterního kostela

18.30 mše svatá farnosti (P. Petr Janíček)

21.00–22.30 noc modlitby s Marií (katecheze, růženec, adorace, setkání s knězem)

neděle 1. 10.

6.00 mše svatá (P. Damián Němec OP)

7.30 mše svatá (P. Svatopluk Pavlica)

9.00 mše svatá ve slovenštině (P. Felix Mária Žiška OFM)

10.00 průvod krojovaných od Gymnázia J. A. Komenského do klášterní zahrady, krátké uctění obrazu Panny Marie v kostele

10.30 mše svatá (P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem., opat kanonie v Želivě)

14.30 loretánská litanie a svátostné požehnání

15.00 mše svatá kněžského semináře (P. Vít Hlavica)

18.00 mše svatá (P. Augustin Prokop OP)

Zdroj: ub.op.cz