NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zahájilo nový školní rok

By Publikováno 6. 9. 2023 Aktuality, Školy

Jako každý rok i letos na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG) zahájili první školní den společným slavením mše svaté, kterou celebroval biskup Antonín Basler. Této slavnosti se mimo zaměstnance a studenty AG zúčastnili také žáci a zaměstnanci Církevní základní školy v Kroměříži. S dětmi, které letos nastoupily do první třídy, přišli i jejich rodiče. Mši svatou doprovázela zpěvem schola AG.

Otec biskup ve své promluvě vedl všechny přítomné k ohlédnutí za uplynulými prázdninami. Také nás povzbudil, abychom pozvali Boha do toho, co nás čeká. Nový školní rok je další etapou našeho života. Otec biskup nám připomněl v souvislosti s liturgickými texty o stavbě Babylonské věže, že bez přizvání Hospodina je naše snaha zbytečná. Kéž tedy zahájíme školní rok s prosbou o Boží požehnání, aby naše snahy tento školní rok nebyly marné.

Na závěr bohoslužby se ujal slova ředitel AG Jan Košárek, který všechny přítomné přivítal a informoval o nově opravené školní kuchyni. Jmenovitě poděkoval všem, kdo se na práci spojené s opravou podíleli. Po mši svaté se pak vedení školy za doprovodu AG scholy přesunulo do těchto zrekonstruovaných prostor a otec biskup je požehnal. (více o rekonstrukci zde)

Petra Slámková, AG

Fotogalerie (Iva Bekárková)