NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Přednáška: Následuj Světlo – duchovní odkaz sv. Nila Sorského a východokřesťanská mystická tradice hesychasmu

By Publikováno 5. 9. 2023 18 září, 2023 Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Kalendář hlavní strana Přednášky
Zábřeh – Katolický dům Mapa

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, zve všechny zájemce na přednášku Michala Řoutila nazvanou „Následuj Světlo!: Duchovní odkaz sv. Nila Sorského (1433–1508) aneb nesouvislé vyprávění o východokřesťanské mystické tradici tzv. hesychasmu“. Uskuteční se v úterý 12. září 2023 od 18.00 v Katolickém domě v Zábřehu.

Co znamená „modlitba mysli“? Jak se po staletí rozvíjela na křesťanském Východě (v Byzanci, na Balkáně i v Rusku) a kdo patří mezi její nejvýznačnější představitele? Přednáška se bude věnovat v širším kontextu životu a dílu ruského středověkého askety a mystika Nila Sorského, zejména jeho návodu ke zdokonalování duchovního života každého jedince. Mimo jiné si položí otázku, zda je možné i v těžkých dobách dosáhnout „očištění srdce“ a skrze něj připodobnění se Bohu, „zbožštění“, tedy pravého cíle křesťanského života.

Michal Řoutil, Ph.D. (1973) – zakladatel edice Pro Oriente: Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křesťanského Východu, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí též jako překladatel, editor a odpovědný redaktor. Je autorem a spoluautorem knih Nevěřící, odejděte! (2020), Katastrofa křesťanů (2017), Dějiny Ruska (2016), Ve stínu islámu (2016).

Na místě bude možné za zvýhodněnou cenu zakoupit knihu Michala Řoutila Nil Sorský. Život a dílo prvního ruského hesychasty.