NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Valašskomeziříčská farnost spojila síly, církevní škola tak dostává novou budovu

By Publikováno 28. 8. 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Školy
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Školy
Valašské Meziříčí Mapa

Ve snaze poskytnout kvalitní vzdělání a zázemí pro žáky i učitele zdejší církevní základní školy Salvátor se valašskomeziříčská farnost pustila do ambiciózního projektu. Po letech úsilí a spolupráce se věřící v pátek 1. září 2023 sejdou při děkovné bohoslužbě a následnému otevření nové školní budovy.

„S přibývajícím počtem žáků se objevuje potřeba větších prostor. Současné třídy jsou rozměrově tak malé, že pojmou 22 žáků, v nouzi maximálně 24 žáků. To už jim ale neumožňuje pohyb o přestávkách, obtížně se také dodržují hygienické normy pro vzdálenost od tabule. Třídy jsou umístěny v půdní vestavbě se střešními okny, proto se koncem školního roku teploty pohybovaly přes 30° C, ale v zimě po ránu jen 14° C ,“ vysvětluje ředitel ZŠ Salvátor Hynek Mikušek, co vedlo k záměru sehnat pro vzdělávací instituci novou budovu. A zmíněné problémy stávajícího sídla nejsou jediné. „Také jsme si dosud od sousední školy museli pronajímat všechny odborné učebny: chemie, fyziky, tělocvičnu, kuchyňku, dílny. Chybí nám i prostor pro pomůcky, vyučujícím zase kabinet. Navíc přibývá žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i s asistentem pedagoga, takže se běžně dva až tři dělili o jeden stůl ve sborovně. A čtvrtým významným důvodem je fakt, že je lepší být ve vlastním,“ popisuje Mikušek.

Prostory pro novou školu, která příští rok oslaví třicet let od založení, tak její personál i farníci hledali poprvé už před dvaceti lety, ovšem neúspěšně. „Až v roce 2019 nabídl Zlínský kraj ve veřejné obchodní soutěži k prodeji budovu bývalého stavebního učiliště v centru města. Naše farnost budovu zakoupila. Koupě a rekonstrukce stála přes 70 milionů Kč a získali jsme na to finance církevní, dotační, sponzorské, úvěrové a další. Podporu jsme také získali od města, ze sbírek, z beneficí, ze zapsaného spolku Šance pro naše děti, od nadačního fondu Teo via i jinde. Sama farnost přispěla cca 15 mil. Kč, ostatní jsou dotace, dary, půjčky a úvěry,“ vysvětluje člen ekonomické rady farnosti Ladislav Denk a pokračuje: „Budovu zakoupila farnost a do tohoto díla se zapojili všichni farníci a podporovatelé naší školy. Někteří pomáhali zkušenostmi, jiní radou nebo profesí, další modlitbou, fyzickou prací a jinými činnostmi. Peníze jsme sháněli úplně všichni. Když to shrnu, tak asi deset lidí se poslední rok a půl věnuje této problematice takřka denně, další desítky lidí pracují na jednotlivých úkolech.“

Jak ale dodává jeho kolega z farní ekonomické rady Miloš Skýpala, veškeré úsilí rozhodně stojí za to. „Z pohledu pastorace a živého společenství má církevní škola v našem městě a farnosti zcela zásadní význam. Je to prostředí, kde se nejen formují dobré vztahy mezi žáky, kantory i rodiči, ale kde se utvářejí vyrovnané osobnosti. Není výjimkou, že kamarádi z církevní školy jdou spolu studovat na vysokou školu, setkávají se ve farních společenstvích a máme i několik příběhů, kde přátelství ze školních lavic pokračuje společným životem v manželství,“ ohlíží se za uplynulými třiceti lety školy Skýpala a pokračuje: „V souvislosti s novou budovou a možností rozvoje kapacity se nyní chceme zaměřit na evangelizační možnosti školy a být otevření široké veřejnosti. Celý projekt je pro farnost nejen určitou zátěžovou zkouškou, ale i obrovskou příležitostí k rozvoji farního života na všech úrovních. Zároveň se připravují další etapy celého projektu, které budou zaměřeny na udržitelné hospodaření církve v našem městě a farnosti. Jsme tedy na počátku celého díla: jedna etapa končí, další nám začíná.“

Odměnou za dosavadní práci bude pro všechny farníky slavnostní setkání v pátek 1. září, kdy do Valašského Meziříčí přijede z Prahy arcibiskup Jan Graubner a v 15.00 bude ve farním kostele sloužit děkovnou mši svatou. Poté se účastníci odeberou k opravené budově, kde bude slavnostně přestřihnuta páska a poté proběhne požehnání školy.