NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Doba stvoření“ nabízí čas zamyslet se nad péčí o společný domov

By Publikováno 21. 8. 2023 11 září, 2023 Aktuality, Ekologie, Slider

Doba stvoření – to je několik týdnů mezi 1. září a 4. říjnem, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit. Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele. Níže přinášíme materiály ke slavení této doby.

Každý rok předkládá Ekumenický řídící výbor Doby stvoření téma, které umožňuje křesťanům různých denominací po celém světě sjednotit se kolem určitého aspektu svého vztahu k stvořenému světu. Tématem roku 2023 je „Ať proudí spravedlnost a pokoj“, logem oslav je „Mohutná řeka“. Obojí odkazuje k verši z knihy proroka Amose: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok!“ (Am 5,24). Ekumenický řídící výbor nás vyzývá, abychom naslouchali těm, kdo jsou nejvíc zasaženi klimatickou nespravedlností a ztrátou biodiverzity, propůjčovali jim svůj hlas a zasazovali se o klimatickou a ekologickou spravedlnost. Zve nás, abychom svými modlitbami a liturgiemi volali po spravedlnosti, nejen pro lidi, ale pro všechno stvoření, abychom se zodpovídali ze svých ekologických hříchů, měnili své postoje a svá jednání a budovali správné vztahy nejen s lidmi, ale se všemi Božími tvory, abychom tak svými životy ztělesňovali vzájemnou propojenost, partnerství mezi lidmi a vším ostatním, co žije na Zemi. Jednotlivé toky, jimiž se Boží pokoj a spravedlnost vlévá do stvoření – jednotlivci, rodiny, křesťanské denominace – se jako přítoky mohutné řeky mohou spojit ve větším hnutí za spravedlnost.

Jedním z autorů modliteb, které letos pro slavení Doby stvoření doporučuje její Ekumenický řídící výbor, je Rev. James Bhagwan, generální tajemník Pacifické rady církví, který se znepokojením sleduje, jaké duchovní trauma působí lidem v jeho části světa ztráta domovů způsobená klimatickou změnou vyvolanou chováním lidí v jiných částech světa. Český překlad Průvodce slavením Doby stvoření, v němž je Rev. Bhagwan jedním z autorů, najdete v příloze.

K osobní modlitbě v Době stvoření můžete využít hlavní společnou modlitbu pro letošní Dobu stvoření a také týdenní rozvrh ranních a odpoledních modliteb ze společné Modlitební knihy Hnutí Laudato si’ v překladu Stanislava Smutného, obojí v příloze.

Světla Hanke Jarošová, koordinátor „Žít Laudato si’ Česká republika“