NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poutní mše svatá v Kyjově

By Publikováno 14. 8. 2023 Aktuality, Fotogalerie

Mariánské poutní slavnosti s tradičními poutními průvody se v neděli 13. srpna 2023 v Kyjově zúčastnili krojovaní ze Sobůlek, Bukovan, Nětčic a Boršova. Před mší svatou byli poutníci přivítáni a poté společně slavnostně vstoupili do kostela. Mši svatou celebroval P. Ladislav Švirák, probošt Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, a v úvodu také požehnal nový podstavec pro cennou sochu VInařské Madony, která tak nyní může být vystavena v kostele. Foto Klaudie Šimečková / Člověk a Víra

Fotogalerie