NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

On-line kurzy katechetického centra pomohou při vedení dětí i dospělých

By Publikováno 11. 8. 2023 Aktuality, Katecheze

Pro školní rok 2023/2024 připravuje arcidiecézní katechetické centrum v Olomouci několik online kurzů, na které jste srdečně zváni.

Cesty k Bohu

Lektorka Klára Maliňáková zve na online kurz „Cesty k Bohu“. Skládá se z 5 on-line lekcí:

  1. Úvod do modlitby – její různé formy a reflexe
  2. Modlitba examen – ohlédnutí za dnem
  3. Bůh v mém životě – úvod do rozlišování
  4. Obrazy Boha
  5. Člověk jako jednota těla, duše a ducha

Přihlašování je možné do 17. září.

Církev se probouzí ve farnostech

P. Josef Mikulášek pro zájemce připravuje kurz s názvem „Církev se probouzí ve farnostech“.

Tento kurz je zaměřen na prohloubení otázek týkajících se identity křesťana, života ve farních či jiných křesťanských společenstvích a tvoření „významu“ vlastního života z víry, jakož i porozumění misijní proměně církevních společenství, k níž vybízí např. papež František v exhortaci Evangelii gaudium.

Kurz se skládá z 5 webinářů. Přihlašování je možné do 5. října.

Jak téma s dětmi prožít a nejenom „přežít“

Lektorka Jana Hušková si připravuje ukázky vybraných didaktických metod.

Kurz se skládá z 8 webinářů. Přihlašování je možné do 1. září.

Direktorium pro katechezi

Online kurz s názvem „Direktorium pro katechezi“ povede P. Milan Maštera. Bude se skládat z 8 webinářů. Účelem kurzu je pomoci účastníkovi nově promýšlet katechetickou službu.

Kurz má dvojí cíl: uvést do četby direktoria a načrtnout základní linie katecheze v perspektivě misijního poslání církve; reflektovat ve světle principů dosavadní praxi. Každé setkání bude rozděleno na dvě části. V první části budou představeny základní témata jednotlivých kapitol direktoria, druhá část bude prostorem pro sdílení a případné dotazy.

Přihlašování je možné do 25. září.

Náboženství pro dospělé

Online kurz „Náboženství pro dospělé“ připravuje Martina Orlovská. Kurz se skládá z 10 webinářů.

Na kurzu se prostřednictvím biblických příběhů o Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi a Josefovi zamyslíme nad tím, jak Boží slovo promlouvá do našich životů. Přihlašování je možné do 10. září.

Podrobné informace k jednotlivým online kurzům najdete tady: www.katechetiolomouc.cz/index.php/online-kurzy