NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Katechetický minikurz online pomůže rozvinout dovednosti při výuce náboženství

By Publikováno 2. 8. 2023 Aktuality, Katecheze

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro začínající katechety, ale i ty, kteří chtějí rozvinout své dovednosti, Katechetický minikurz online. Od září 2023 do ledna 2024 prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi a naučí ho pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými na katechetickém centru v Olomouci.

Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve farnosti a farní výuku náboženství. Tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách. Kurz proběhne formou 8 online webinářů (Google Meet) a závěrečného víkendového setkání na Arcidiecézním setkání katechetů na Velehradě.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.katechetiolomouc.cz, přihlašování je možné do 15. září.