NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Porto hostilo české poutníky po dobu Dnů v diecézích

By Publikováno 31. 7. 2023 Aktuality, Mládež

Portská diecéze hostila 5 dní přibližně 1 700 českých poutníků v rámci předprogramu Světových dnů mládeže v Portugalsku, tzv. Dnů v diecézích. Mladí z České republiky se tak mohli seznámit nejen s místní kulturou a památkami, ale především prožít duchovní program, jehož vrcholem byla společná bohoslužba s portským biskupem Lindou pro 18 tisíc věřících. Českou výpravu při předprogramu doprovázeli 2 biskupové, biskup Tomáš Holub a biskup Pavel Posád a další kněží z Čech, Moravy a Slezska.

Polovina českých poutníků byla ubytována v místních rodinách, i když se někteří Portugalci, zejména ti starší, jinak než svojí mateřštinou nedomluví. „Přijali jsme poutníky s radostí, protože i my jsme byli na cestách ve světě dobře přijatí a teď to oplácíme,“ říká P. Albino z farnosti Vilar do Andorinho a dodává: „Překvapilo mě, že Češi jsou velmi niterný národ.“

Česká výprava si pochvalovala především pohostinnost místních. „Celá velká rodina se sjela k našim hostitelům na neděli, aby se s námi pozdravili. Zajímali se o nás, zařídili vše, co jsme potřebovali,“ oceňuje vstřícnost koordinátorka české skupiny Tereza Novotná ze Sekce pro mládež České biskupské konference. Dalších 500 Čechů bylo ubytováno ve sportovní hale a školách ve farnosti Coronado. „Bylo to dobrodružné! Bylo nás tolik, že při přesunech v uličkách Coronada policie zastavovala dopravu. Z balkonů na nás mávali důchodci a děti,“ uvádí vedoucí olomoucké skupiny Marta Sýkorová.

Portská diecéze hostila v rámci předprogramu nejvíce poutníků, celkem 18 tisíc. Kromě Čechů zde byli také Slováci, Poláci, Francouzi, Španělé, Američané a další národy. „Překvapilo mě, že tu byli i poutníci z Východního Timoru, kteří neváhali dát přibližně 70 tisíc za letenku, aby mohli na setkání mládeže dorazit,“ uvádí Marie Šimůnková z Prahy.

Program byl připraven po celém Portu v 11 farnostech. Vždy dopoledne se mladí mohli účastnit bohoslužby, zapojit do společných modliteb, čtení z Písma, katechezí atd. Během odpoledního programu se pak rozjeli do centra Porta i okolí, mohli navštívit zdejší pamětihodnosti nebo se účastnit připravených koncertů, sportovních aktivit a dalších akcí.

Nyní čeští poutníci pokračují do Lisabonu, kde budou zítra, 1. srpna, Světové dny mládeže oficiálně zahájeny mší svatou v 19 hodin. Do Lisabonu dorazí také dalších 7 biskupů z ČR, kteří budou mít pro naše účastníky připravené na každý den katecheze. Ve středu 2. srpna za mladými přiletí i papež František, který setrvá až do neděle 6. srpna.

Zdroj: www.cirkev.cz