NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

17. v mezidobí

By Publikováno 30. 7. 2023 Mons. Antonín Basler

„Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli…“ (Mt 13,44)

Ten poklad, ukrytý v poli, a následně drahocenná perla, kvůli které stojí za to vzdát se všeho ostatního, je Ježíš a náš vztah s ním. Jestli Otec miluje Syna nekonečnou láskou, pak stejně nekonečnou láskou nás miluje Ježíš, Snoubenec a Ženich naší duše. A tedy si nanejvýš zaslouží, abychom jej milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou, jak On sám po tom touží, a jak to i žádá.