NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

16. v mezidobí

By Publikováno 23. 7. 2023 Mons. Antonín Basler

„Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel.“ (Mt 13,25)

Nepřítel Boží existuje a musíme s ním počítat. Má mezi lidmi mnoho svých spolupracovníků, někdy si to oni ani nemusí uvědomovat. V něčem je třeba se mu rázně opřít, něco je třeba trpělivě snášet s nadějí, že: „Posledním slovem světových dějin bude vítězství lásky.“ (Benedikt XVI.)