NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

15. v mezidobí

By Publikováno 16. 7. 2023 Mons. Antonín Basler

„Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“ (Mt 13,17)

Vidět Boha v Eucharistii, naslouchat jeho slovům z úst Ježíšových…takové poklady máme. Stát se živým svatostánkem od chvíle křtu, moci stále obnovovat a zintenzivňovat jeho přítomnost v nás svatým přijímáním. Jak bychom si měli vážit mše svaté, a zvláště nedělní. Udělejme vše proto, abychom byli dobrou půdou pro jeho slovo, nikoli okrajem cesty, kamenitou půdou či trním.