NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Národní katechetický kongres v Kroměříži

By Publikováno 12. 7. 2023 12 listopadu, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Katecheze
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Katecheze
Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium Mapa

Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s diecézními katechetickými centry pořádá pro všechny, kdo se jakkoli angažují na poli evangelizace, katecheze a náboženského vzdělávání, XII. celostátní katechetický kongres. Uskuteční se od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži, v prostorách Arcibiskupského gymnázia, a jeho ústředním tématem bude „Umění komunikace“.

„Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem, a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a katechetické službě církve, je výzvou komunikovat adekvátním způsobem obsah křesťanské víry,“ říká ředitel Katechetické sekce ČBK P. Mariusz Kuźniar a dodává: „Kongres je příležitostí k přemýšlení nad tímto tématem, také pro rozšíření odborných znalostí, načerpání inspirace do další služby a především nabízí možnost vzájemného setkání a výměny zkušeností s ostatními.“

Kongresu se zúčastní P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále biskup Pavel Konzbul, Marcela Fojtíková Roubalová, P. Petr Bulvas nebo Terezie Pilátová Osecká. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů, přihlásit se je třeba nejpozději do 31. října. Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na www.katecheze.cz.